Nasz Zespół

Zespół Fundacji im. Kazimierza Wielkiego

Karol Wołek

prezes Zarządu Fundacji

Bożena Wołek

członek Zarządu Fundacji

Patrycja Rowińska

Współpracownik

Wojciech Rowiński

współpracownik Fundacji

Aleksandra Bierzyńska

grafik

Karol Wołek

Z wykształcenia nauczyciel historii, autor i redaktor publikacji i artykułów publicystycznych oraz naukowych. Posiada duże doświadczenie w realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych. Od blisko 10 lat koordynuje realizacje akcji społecznych i zadań publicznych w skali ogólnopolskiej i międzynarodowej, we współpracy z instytucjami państwowymi, samorządowymi i społecznymi, przy udziale do 1500 współpracowników i wolontariuszy w jednym czasie.

Karol Wołek pełni funkcję prezesa Fundacji im. Kazimierza Wielkiego nieprzerwanie od 2013 roku. Funkcje prezesa pełni także w Stowarzyszeniu im. Kazimierza Wielkiego (nieprzerwanie od 2007 roku) i w Fundacji Amor Patriae (nieprzerwanie od 2016 roku), a w Zarządzie Głównym Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych nieprzerwanie od 2013 roku pełni funkcję prezesa lub wiceprezesa.

Karol Wołek jest współautorem projektu uchwały Sejmu RP upamiętniającej 75. rocznicę powołania Narodowych Sił Zbrojnych. Uchwała w dniu 15.09.2017 roku została przyjęta przez Sejm RP przez aklamację.


Bożena Wołek

Koordynator projektów Fundacji. Odpowiada za korektę i redakcję merytoryczną wydawnictw Fundacji. Jest także organizatorem i współorganizatorem imprez masowych i okolicznościowych oraz redaktorem i korektorem portalu nsz.com.pl.


Patrycja Rowińska

Absolwentka prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, studentka stosunków międzynarodowych na tejże uczelni, była przewodnicząca Niezależnego Zrzeszenia Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, prezes Akademickiego Klubu Myśli Społeczno-Politycznej „Vade Mecum”, działaczka społeczna. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała poprzez pracę w organizacjach pozarządowych. Pasjonatka pieszych wędrówek.


Wojciech Rowiński

Prezes Okręgu Lubelskiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, były członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy NSZ. Organizator akcji na rzecz kombatantów na Lubelszczyźnie (paczki świąteczne, ,,Kartka dla Kombatanta”, inicjator corocznych akcji sprzątania grobów „Znicz dla Bohatera” przed świętami 1 marca i 1 listopada. Współtwórca „Szlaku Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie”, który oprowadził już tysiące osób po miejscach pamięci związanych z polskim podziemiem niepodległościowym w Lublinie. Współorganizator wielu inicjatyw patriotycznych związanych z upamiętnianiem Bohaterów Polskiego Państwa Podziemnego.

Współtwórca projektów medali i odznaczeń Związku Żołnierzy NSZ. Uznany kolekcjoner z zakresu falerystyki i działu filatelistyki, jakim są stemple poczty polowej Wojska Polskiego, który udostępnia swoje zbiory szerszej publiczności. Popularyzator historii II wojny światowej i okresu powojennego wśród dzieci, młodzieży i szerokich grup społeczeństwa. Wieloletni opiekun miejsc pamięci narodowej na Lubelszczyźnie, od wielu lat utrzymuje w należytym porządku miejsca pamięci na Lubelszczyźnie: pomniki, pomniki grobowe i tablice pamięci. Organizator Sekcji Sportowo-Obronnej Związku Żołnierzy NSZ, propagator postaw proobronnych, uczestnik wielu szkoleń proobronnych z Wojskiem Polskim.


Aleksandra Bierzyńska

Absolwentka kulturoznawstwa ze specjalizacją historia sztuki. Grafik komputerowy z doświadczeniem w agencjach reklamowych. Witrażystka, nauczycielka grafiki. Autorka witryn internetowych i okładek książek.

W Fundacji zajmuje się koordynacją wydarzeń kulturalnych, prowadzeniem portali informacyjnych oraz oprawą graficzną.

Dołącz do naszego Newslettera

Jeżeli chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o działaniach, publikacjach i wydarzeniach organizowanych przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego, zapisz się do naszego newslettera.