Realizujemy autorski program „Resocjalizacja przez patriotyzm”

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego realizuje program „Resocjalizacja przez patriotyzm”, którego celem jest propagowanie wśród osadzonych w zakładach karnych na Lubelszczyźnie wzorców postaw obywatelskich i patriotycznych na podstawie tradycji Żołnierzy Wyklętych i polskiego podziemia niepodległościowego.

Jest to nowatorski projekt, zakładający oddziaływanie na osadzonych poprzez historyczne przykłady, którego celem jest ukształtowanie w osobach pozbawionych wolności wartości patriotycznych i poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, ale także wzmocnienie poczucia obowiązku i odpowiedzialności wobec społeczeństwa, narodu i państwa, co w konsekwencji przyczyni się do ukształtowania patriotycznej motywacji do praworządnego funkcjonowania w społeczeństwie po zwolnieniu z zakładu karnego po odbyciu kary pobawienia wolności.

Beneficjentami programu będą osadzeni w: Areszcie Śledczym w Lublinie, Areszcie Śledczym w Krasnymstawie, Zakładzie Karnym w Chełmie, Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskiem oraz Zakładzie Karnym w Zamościu. W ramach programu przeprowadzimy w latach 2019–2020 wiele patriotyczno-edukacyjnych inicjatyw, których odbiorcami będą osadzeni i funkcjonariusze Służby Więziennej:

 – nagramy notacje z 10 kombatantami i stworzymy na ich podstawie 2 krótkie filmy, które dostarczymy na DVD do zakładów karnych;

– wydamy 3 broszury o Żołnierzach Wyklętych i nieodpłatnie dostarczymy do Zakładów Karnych;

– zaopatrzymy nieodpłatnie biblioteki zakładów karnych w publikacje o polskim podziemiu niepodległościowym;

– wspólnie z osadzonymi doprowadzimy do renowacji 20 grobów i pomników żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego na Lubelszczyźnie;

– zorganizujemy 20 koncertów patriotycznych w zakładach karnych dla osadzonych;

– zorganizujemy 2 konkursy prac literackich i plastycznych o tematyce Żołnierzy Wyklętych dla osadzonych w zakładach karnych;

– przeprowadzimy ok. 50 wykładów, prelekcji i prezentacji o Żołnierzach Wyklętych dla osadzonych w zakładach karnych i funkcjonariuszy Służby Więziennej;

– oprowadzimy osadzonych po naszym autorskim Szlaku Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie;

– stworzymy 4 murale ku czci polskiego podziemia niepodległościowego na murach zakładów karnych.

 

 

 

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020.

 

 

 

 

 

­

Dołącz do naszego Newslettera

Jeżeli chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o działaniach, publikacjach i wydarzeniach organizowanych przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego, zapisz się do naszego newslettera.