Fundacja im. Kazimierza Wielkiego - aktualności Blog

Wspomnienia ppłk. Jana Zalewskiego ps. „Eugeniusz”

Ppłk. Jan Zalewski ps. „Eugeniusz” służył w niepodległościowej konspiracji młodzieżowej od października 1939 roku. Następnie był zastępcą oficera organizacyjnego w Sztabie Komendy Powiatu Węgrów NOW. Po wkroczeniu okupanta sowieckiego aresztowany przez NKWD...

Wspomnienia por. Włodzimierza Korsaka ps. „Dragon”

Por. Włodzimierz Korsak ps. „Dragon” – łącznik w Armii Krajowej w Lublinie. Po wojnie w Pogotowiu Akcji Specjalnej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (PAS NZW) w mieście Lublin. Wraz z oddziałem zorganizował i przeprowadził...

Wspomnienia Janiny Kędziory ps. „Zośka”, NSZ

Janina Kędziora ps. „Zośka” – łączniczka i sanitariuszka w Narodowych Siłach Zbrojnych w Powiecie Kraśnik, Lubelszczyzna. Inwigilowana przez okupanta komunistycznego. Członek Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Produkcja: Fundacja im. Kazimierza Wielkiego http://www.fkw.edu.pl/...

Wspomnienia por. Józefa Dąbrowskiego ps. „Prędki”

Por. Józef Dąbrowski ps. „Prędki” w 1943 roku wstąpił do Narodowych Sił Zbrojnych Powiat Grajewo. Pełnił funkcję łącznika – przekazywał tajne dokumenty, meldunki i rozkazy. Odpowiedzialny był też za przeprowadzanie żołnierzy NSZ...