Zrealizowaliśmy program: 2LBOT aktywna w społecznościach lokalnych

Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego zrealizowało autorski program edukacyjno-historyczny skierowany do żołnierzy 2 Lubelskiej Brygada Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”.

Program miał na celu związać Wojska Obrony Terytorialnej z lokalną tradycją narodową, kulturową i często rodzinną. Dzięki temu żołnierze 2LBOT poznali historię lokalnych Bohaterów i lokalnej społeczności, dla której służby odbywają szkolenia wojskowe.

Po konsultacjach z Dowódcą 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk. Tadeuszem Nastorowiczem wspólnie nakreśliliśmy zakresy potrzeb, w których organizacje pozarządowe mogą z powodzeniem wesprzeć WOT w zakresie zwiększenia stopnia przywiązując żołnierzy do społeczności lokalnych, a tym samym integrować społeczności lokalne z wojskiem i organizacjami pozarządowymi. Stworzone przez Stowarzyszenie materiały będą przybliżyć lokalne tradycje walk podziemnego Wojska Polskiego o niepodległość Polski.

W ramach programu przygotowaliśmy szereg publikacji audiowizualnych oraz książkowych:
5 filmów na DVD zawierających wywiady z kombatantami podziemnego Wojska Polskiego;
5 publikacji regionalnych o żołnierzach, formacjach, ważniejszych działaniach polskiego podziemia niepodległościowego na obszarach odpowiedzialności każdego z 5 batalionów 2LBOT;
wykład o Żołnierzach Wyklętych na płycie DVD, wygłoszony przez Karola Wołka;
– publikacja „Żołnierze Wyklęci. Polskie podziemie narodowe 1939-1964”,
– publikacja „Przewodnik po Szlaku Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie”

Wspólnie uporządkowaliśmy i dokonaliśmy renowacji 4 grobów i pomników upamiętniających żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego z NSZ i 27.WDPAK na Lubelszczyźnie.

W ramach zadania odbyło się kilkanaście wykładów historyka Karola Wołka w koszarach i miejscach ćwiczeń żołnierzy WOT, w których wzięło udział ponad 1000 żołnierzy 2LBOT. Odbyły się 3 przejście po Szlaku pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie z przewodnikami, w których wzięli udział żołnierze z 25. batalionu z Zamościa. Żołnierze 2LBOT wzięli także udział w VI Rajdzie Pieszym im. kpt. Wincentego Sowy ps. „Vis” w Janowie Lubelskim.


Sfinansowano ze środków Narodowego Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Dołącz do naszego Newslettera

Jeżeli chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o działaniach, publikacjach i wydarzeniach organizowanych przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego, zapisz się do naszego newslettera.