Sprzątanie grobów i pomników żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego na Lubelszczyźnie

W związku z realizowanym przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego programem „Resocjalizacja przez patriotyzm” Osadzeni w Aresztach Śledczych i Zakładach Karnych na Lubelszczyźnie zadbali o groby i pomniki pamięci żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego.

Celem odwiedzin żołnierskich mogił była żywa lekcja historii oraz budowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i demokratycznych wśród osadzonych. Oprócz porządkowania grobu/pomnika, Osadzeni poznali historię miejsca pamięci, zapalili symboliczne znicze i złożyli kwiaty. Była to doskonała lekcja dbania o polskie dziedzictwo kulturowe i miejsca pamięci oraz poznawaniem tradycji lokalnych społeczności.

Większość z odwiedzonych mogił była w złym stanie i wymagała wiele nakładów pracy.

 

 

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020.