Akcja „Pomóżmy Bohaterom – świąteczna paczka dla kombatantów” – relacja

Zakończyliśmy kolejną edycję akcji „Pomóżmy Bohaterom – świąteczna paczka dla kombatantów”. Organizatorzy: Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego przy współpracy ze Związkiem Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Fundacją im. Kazimierza Wielkiego​, Okręgiem Wołyńskim Światowego Związku Armii Krajowej oraz Sekcją Sportowo-Obronną Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Akcja została dofinansowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Łącznie dostarczyliśmy 500 paczek świątecznych dla weteranów walk o niepodległość Polski z NSZ, AK i WiN na terenie całego kraju.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęły trzy największe, niepodległościowe związki kombatanckie: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej i Stowarzyszenie Społeczno-Kombatanckie Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” oraz Burmistrz Miasta Świdnik Waldemar Jakson.

Dziękujemy wszystkim, którzy w okresie świątecznym znaleźli czas pośród swoich obowiązków, żeby zaangażować się w akcję dla kombatantów polskiego podziemia niepodległościowego z NSZ, AK i WiN. Akcja podtrzymuje pamięć i łączność międzypokoleniową. Jesteśmy ostatnim pokoleniem, które ma zaszczyt spotykać się i rozmawiać z weteranami walk o niepodległość Polski. Żołnierze polskiego podziemia niepodległościowego 70 lat temu byli elitą patriotyczną narodu polskiego w swoim pokoleniu – byli w tych ok. 10 % społeczeństwa, które było gotowe ryzykować swoim zdrowiem, życiem, całym majątkiem i przyszłością swych rodzin, żebyśmy mogli dziś żyć w niepodległej Polsce i żebyśmy mogli decydować sami o sobie.

W akcję „Pomóżmy Bohaterom – świąteczna paczka dla kombatantów” włączyły się dzieci ze szkół podstawowych, które przygotowały kartki świąteczne z życzeniami dla kombatantów. Serdecznie dziękujemy uczniom ze Szkoły Podstawowej nr 38 w Lublinie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Górce Lubartowskiej, Szkoły Podstawowej nr 48 w Lublinie, Szkoły Podstawowej nr 21 w Lublinie, Szkoły Podstawowej w Sernikach, Szkoły Podstawowej nr 24 w Lublinie, Szkoły Podstawowej nr 33 w Lublinie, Szkoły Podstawowej nr 20 w Lublinie, Szkoły Podstawowej nr 15 w Lublinie i Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie.

W akcję zaangażowali się żołnierze z 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, 1 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej i 2 Pułku Rozpoznawczego z Hrubieszowa.

Przekazaliśmy kombatantom paczki z produktami najwyższej jakości (głównie polskich producentów) w okolicach świat Bożego Narodzenia. Akcja była dużym przedsięwzięciem logistycznym, w którym wzięło udział 5 ciężarówek, ponad 20 samochodów osobowych i blisko setki wolontariuszy na obszarze 14 województw. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję „Pomóżmy Bohaterom – świąteczna paczka dla kombatantów”, a w szczególności:

 • Sekcja Sportowo-Obronna Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
 • Okręg Wołyński Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
 • Okręg Rzeszów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
 • Obszar Południowy Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”
 • Okręg Białostocki Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
 • Okręg Dolnośląski Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
 • Okręg Łomżyński Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
 • Okręg Małopolski Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
 • Okręg Mazowiecki Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
  Okręg Pomorski Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
 • Okręg Śląsk Cieszyński Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
 • Koło Podkarpackie Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
 • 1 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej
 • 2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej
 • 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej
 • 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej
 • 2 Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy
 • 1 Jastkowska Drużyna Harcerzy „Beluarda”
 • Młodzież Wszechpolska – Okręg Lubelski
 • Młodzież Wszechpolska – Okręg Małopolski
 • Młodzież Wszechpolska – Okręg Opolski
 • Młodzież Wszechpolska – Okręg Podkarpacki
 • Młodzież Wszechpolska – Okręg Podlaski
 • Młodzież Wszechpolska – Okręg Szczeciński
 • Młodzież Wszechpolska – Okręg Wielkopolski
 • Stowarzyszenie Marsz im. Józefa Franczaka ps. „Laluś”
 • Narodowa Bychawa
 • Sieć sklepów „Stokrotka”
 • Waleczna Lubelszczyzna
 • Lubelskie Zrzeszenie Muay Thai
 • ONR Brygada Lubelska
 • Studencki Klub Myśli Społeczno-Politycznej im. Zygmunta Balickiego na UMCS
 • Arsenał Szkolenia Strzeleckie

Dołącz do naszego Newslettera

Jeżeli chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o działaniach, publikacjach i wydarzeniach organizowanych przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego, zapisz się do naszego newslettera.