Przejścia z przewodnikiem po Szlaku Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego serdecznie zaprasza na Przejścia Szlakiem Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie. Udział w przejściach jest darmowy. Zadanie jest dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Szlak Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie jest jedynym o tej tematyce miejskim szlakiem turystycznym w Polsce. Szlak obejmuje miejsca upamiętnienia żołnierzy i członków polskiego podziemia niepodległościowego: miejsca pamięci, pomniki, tablice, miejsca ich pochówku, areszty, katownie NKWD-UB, siedziby sowieckich formacji okupacyjnych, więzienia, komisariaty. Łącznie jest to 49 obiektów na terenie miasta Lublin.

Data i miejsce przejść z przewodnikiem: oprowadzamy do 30 października 2024 r. w Lublinie. Preferowane są zorganizowane grupy 22-35 osób. Godziny wyjścia grup do ustalenia; zarówno na tygodniu jak i w weekendy. Czas przejść skróconą trasa szlaku zajmie ok. 2-3 godzin.

Zgłoszenia uczestników są możliwe pod numerem tel.: 730-363-355 lub e-mail: fundacja.fkw@gmail.com.

Elementy zapewnione przez organizatora:

– usługa przewodnika

Należy zaopatrzyć się w:

– wygodne i nieprzemakalne obuwie oraz ubranie

– woda

– nakrycie głowy

– okulary przeciwsłoneczne

– płaszcz przeciwdeszczowy lub parasol w zależności od pogody

Odbiorcy zadania zostaną zapoznani z mało znaną historią Polski z lat 1944-1963. Lublin jest wyjątkowym miejscem do ukazywania historii okresu powojennego na ziemiach polskich. Był pierwszym większym miastem polskim, którego sowieci nie planowali wcielić do Związku Sowieckiego. Z tego powodu w centrum Lublina znajdują się wszystkie elementy sowieckiej okupacji, które następnie były przenoszone do Warszawy po zdobyciu tego miasta przez Armię Czerwoną. Te wszystkie miejsca odwiedzą uczestnicy przejść po Szlaku wraz z przewodnikami.

Trasa przejść:

– zbiórka przy wejściu na Zamek Lubelski (b. największe po wojnie więzienie komunistyczne na Lubelszczyźnie, siedziba Resortu Bezpieczeństwa Publicznego)

– Plac Zamkowy (Pomnik Zaporczyków)

– Świętoduska (b. siedziba i areszt NKWD, Resortu Bezpieczeństwa Publicznego, Prokuratury Wojskowej i IW)

– Zielona (b. Komenda Powiatowa MO)

– Pl. Litewski (pierwszy rektorat UMCS z 1944 r.)

– Cicha (b. areszt i siedziba Powiatowego UB)

– Żołnierzy Niepodległej (b. Komenda Wojewódzka MO)

– Ewangelicka (b. Komenda Główna MO, b. Powiatowy UB)

– Jasna/Krótka (b. największa katownia UB w woj. lubelskim, b. siedziba wojewódzkiego UB i KBW, b. siedziba i park maszynowy wojsk wewnętrznych NKWD)

– Karkowskie Przedmieście (b. siedziby UB i KBW; akcja WiN na komunistyczny bank)

– Chopina (b. siedziby, katownie i areszty NKWD i UB, sowiecka radiostacja, b. siedziba sowieckiego komendanta miasta Lublin)

– Piłsudskiego (b. siedziba i katownia Śmiersz i Zarządu Głównego IW)

– Lipowa (pomnik cc. mjr Hieronima Dekutowskiego „Zapory”, cmentarz przy ul. Lipowej, rozbicie przez UB Komendy Okręgu Lublin NSZ)

Zadanie ma wymiar edukacyjny: kształtuje postawy obywatelskie i patriotyczne na przykładzie autentycznych Bohaterów walk o niepodległość poprzez ukazanie postaw niepodległościowych, patriotycznych i obywatelskich żołnierzy podziemia niepodległościowego. Dzięki zorganizowanym przejściom Szlakiem Pamięci uczestnicy doświadczają żywej lekcji historii, poznają sylwetki Bohaterów z Lubelszczyzny, zaznajomią się z mało do tej pory znanymi faktami z historii regionalnej Lublina i Lubelszczyzny. Przejście Szlakiem Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie przyczynia się do upamiętnienia żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego w szerokich kręgach społeczeństwa polskiego. Szlak przybliża wiedzę o miejscach w centrum miasta, obok których codziennie przechodzą tysiące osób, ale świadomość tego co działo się w tych miejscach nadal jest niska. Przejście Szlakiem Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie ma za zadanie podnieść wiedzę na temat walk żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego.

Zapraszamy do udziału i prosimy o kontakt w celu umówienia terminów przejść z przewodnikami.

Informacje o Szlaku Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie:

Dołącz do naszego Newslettera

Jeżeli chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o działaniach, publikacjach i wydarzeniach organizowanych przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego, zapisz się do naszego newslettera.