Zbiórka pieniężna „Pomóżmy Bohaterom” dla kombatantów i osób represjonowanych

Decyzją Ministra Administracji i Cyfryzacji z 12 marca 2014 r. nr 154/2014 Fundacja im. Kazimierza Wielkiego prowadzi zbiórkę pieniężną, której celem jest pomoc kombatantom i osobom represjonowanym w latach 1939-1989, walczącym o niepodległość Polski oraz ich rodzinom będącym w trudnej sytuacji materialnej.

Akcja potrwa do 25 lutego 2015 roku. Datki możecie Państwo wpłacać na specjalnie w tym celu założone konto bankowe o numerze: 67 2030 0045 1110 0000 0330 1070. W imieniu Bohaterów i ich rodzin pozwalamy sobie prosić Państwa o hojność.

Jak wiadomo, wiele osób, które kiedyś poświęcały swoje zdrowie i życie dla Polski, żyje teraz w biedzie, bez opieki i podstawowych środków do życia, a ich rodziny były poddawane szykanom, miały utrudnienia w zdobyciu wykształcenia i zawodu. Dzięki tej zbiórce będziemy mogli pomóc naszym Bohaterom i ich rodzinom, żyjącym w niedostatku poprzez:
– zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych, poprzez zapewnienie specjalistycznej opieki pielęgnacyjnej i rehabilitacyjnej dla niepełnosprawnych i chorych,
– zakup żywności, leków, odzieży, obuwia, środków czystości, artykułów gospodarstwa domowego,
– regulowanie należności z tytułu opłat mieszkaniowych.

Honorowy patronat nad zbiórką objął Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i Stowarzyszenie Społeczno-Kombatanckie Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość.

Dołącz do naszego Newslettera

Jeżeli chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o działaniach, publikacjach i wydarzeniach organizowanych przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego, zapisz się do naszego newslettera.