Zbiórka publiczna „Przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych”

W ramach zbiórki publicznej „Przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych”, organizowanej przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego (nr pozwolenia: 75/2014) pod patronatem Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, zrealizujemy w tym roku:

1. liczne spotkania otwarte w całym kraju z historykami: Leszkiem Żebrowskim, prof. Janem Żarynem, Tadeuszem Płużańskim, którzy przybliżą uczestnikom spotkań wiedzę o polskim podziemiu niepodległościowym. Wszyscy trzej historycy wyrazili zgodę na udział w realizacji naszej zbiórki publicznej;

2. wydanie dokumentów Komendy Głównej NSZ. Studenci i historycy, piszący prace naukowe, licencjackie, magisterskie, będą mieli ułatwiony dostęp dla materiałów źródłowych do historii polskiego podziemia niepodległościowego;

3. V Rajd Pieszy Szlakiem NSZ po Warszawie – edukacyjny i popularyzatorski rajd po miejscach pamięci NSZ w Warszawie, współorganizowany przez Związek Żołnierzy NSZ i Grupę Rekonstrukcji Historycznych NSZ z Warszawy;

4. uroczystości 72. rocznicy powstania Narodowych Sił Zbrojnych w Warszawie, połączone z sesją historyczną oraz Marsz NSZ ulicami Warszawy (20 września 1942);

5. uroczystości 70. rocznicy powstania Brygady Świętokrzyskiej NSZ (10 maj 1944 r.), która jako jedyna polska formacja wojskowa wyzwoliła kobiety-jeńców z niemieckiego obozu koncentracyjnego, chroniąc je przed niechybną śmiercią.

Liczymy na Państwa hojność. Numer specjalnego konta bankowego zbiórki „Przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych”:  27 2030 0045 1170 0000 0475 4760.

Dzięki Państwa wsparciu finansowemu będziemy mogli zrobić jeszcze więcej dla godnego upamiętniania Bohaterów Polskiego Państwa Podziemnego, walczących w oboma okupantami o niepodległość Polski. W ramach zbiórki „Przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych” zamierzamy także:

1. wydać broszury edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej o Żołnierzach Wyklętych i rozesłać je do wszystkich typów szkół na terenie całego kraju, w celu ułatwienia prowadzenia zajęć lekcyjnych na temat Żołnierzy Wyklętych we wszystkich typach szkół publicznych oraz w celu przywrócenia Bohaterom należnej pamięci wśród przedstawicieli najmłodszego pokolenia;

2. wyprodukować film dokumentalny fabularyzowany o losach żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego w czasie wojny, który w oparciu o fakty historyczne i wypowiedzi samych świadków historii zniszczy negatywne i nieprawdziwe stereotypy o zachowaniu Polaków w czasie ostatniej wojny, o żołnierzach polskiego podziemia niepodległościowego i o rzekomym polskim antysemityzmie, którymi szkaluje się naszych Bohaterów i nas samych w produkcjach filmowych i książkach wydawanych na Zachodzie;

3. budować i remontować nagrobki, pomniki i tablice pamiątkowe poświęcone Bohaterom walczącym o niepodległość Polski w latach 1939-1963. Chcemy żeby w przestrzeni publicznej była godnie utrwalona pamięć o naszych Bohaterach.

Prosimy o wsparcie prowadzonej przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego działalności statutowej. Darowizny można przekazywać na nasze konto: PL 63 2030 0045 1110 0000 0257 1120. Dla przekazów z zagranicy: BIC (kod SWIFT) BGŻ S.A.: GOPZPLPW.

Zachęcamy do włączenia się we współorganizowanie prowadzonych przez nas inicjatyw oraz do udziału w nich.

Dołącz do naszego Newslettera

Jeżeli chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o działaniach, publikacjach i wydarzeniach organizowanych przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego, zapisz się do naszego newslettera.