Relacja z uroczystego zakończenia III edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”

W dniach 30-31 marca 2014 w Lublinie odbyło się uroczyste zakończenie III edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”.

W konkursie wzięło udział ponad 800 prac z całego kraju, z czego połowa pod kierunkiem nauczycieli i opiekunów. Uczniowie rywalizowali w 2 kategoriach wiekowych: szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz w 3 kategoriach prac: prace literackie, multimedialne i plastyczne. Konkurs odbył się w 2 etapach: regionalnym i ogólnopolskim.

Prace spływały do jednego z pięciu regionów: Lublin (województwa: lubelskie, podkarpackie, mazowieckie, świętokrzyskie), Poznań (województwa: wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie), Szczecin (województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, lubuskie), Wrocław (województwa: dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie), Białystok (województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie). Nadesłane prace zostały ocenione w etapie regionalnym i najlepsze z nich przeszły do etapu ogólnopolskiego. W etapie ogólnopolskim nagrodzono 18 prac i przyznano 36 wyróżnień. Podsumowanie etapu ogólnopolskiego odbyło się 31.03.2014 roku w Lublinie.

Relacja w TVP Lublin z zakończenia III edycji Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”.

Zgrupowanie dla laureatów w Lublinie

W dniu 30 marca 2014 roku w Lublinie odbyło się zgrupowanie dla laureatów etapu regionalnego, którzy przybyli do Lublina wraz ze swoimi nauczycielami i rodzicami nawet z tak odległych od Lublina miast jak Gdańsk, Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Wrocław i Poznań. Uczestnikami zgrupowania byli także: Henryk Atenborski ps. „Pancerny” – kombatant Narodowych Sił Zbrojnych i Brygady Świętokrzyskiej NSZ oraz Adam Broński – syn dowódcy AK i WiN Zdzisława Brońskiego ps. „Uskok”. Obaj panowie dzielili się z laureatami konkursu swoimi wspomnieniami i spędzili z laureatami cały dzień.

Uczestnicy zgrupowania wspólnie ze kombatantami od godz. 8:30 rozpoczęli zwiedzanie lubelskiej nekropolii przy ul. Lipowej. Ich przewodnikiem po miejscach pochówku Żołnierzy Wyklętych był członek Okręgu Lubelskiego Związku Żołnierzy NSZ Wojciech Rowiński, który zaprezentował życiorysy i relacje o pochowanych w Lublinie Bohaterach. Następnie uczestnicy udali się na spotkanie z kombatantem NSZ Henrykiem Atenborskim, który podzielił się z laureatami swoimi osobistymi wspomnieniami z okresu obu okupacji.

Po obiedzie udaliśmy się na objazd autokarowy po miejscach pamięci na Lubelszczyźnie. Naszym przewodnikiem i komentatorem był Adam Boński, który przybliżył zwiedzającym historię oddziału swojego ojca Zdzisława Brońskiego ps. „Uskok” i warunków w jakich działała polska niepodległościowa konspiracja na Lubelszczyźnie. Odwiedziliśmy Łuszczów, sowiecki obóz koncentracyjny dla żołnierzy podziemia niepodległościowego w Krzesimowie, Kijany i nekropolię w Lubartowie, gdzie znajduje się symboliczny pomnik „Uskoka”. We wszystkich odwiedzanych miejscach Adam Broński opowiadała o wydarzeniach jakie się tam rozegrały w czasie dramatycznej walki z okupantem sowieckim.

Po powrocie do Lublina udaliśmy się na licencjonowaną strzelnicę sportową, gdzie po przeszkoleniu przez instruktorów laureaci próbowali swoich sił w strzelectwie sportowym pod okiem instruktorów i kombatanta NSZ. Dodatkową trakcją była możliwość oglądania i dotykania różnych typów broni. Po kolacji ponownie udaliśmy się na spotkanie z kombatantem NSZ Henrykiem Atenborskim ps. „Pancerny”, który  kontynuował swoje wspomnienia. Karol Wołek zaprezentował idee jakie stoją za organizacją konkursu i przybliżył warunki, w jakich dziali Żołnierze Wyklęci podczas okupacji sowieckiej.

Uroczyste zakończenie w Trybunale Koronnym

Następnego dnia uczestnicy zgrupowania zwiedzali lubelskie Stare Miasto wraz z przewodnikiem i Wojciechem Rowińskim ze Związku Żołnierzy NSZ. Od godz. 11 w Trybunale Koronnym, który jest położony w centrum Starego Miasta w Lublinie, rozpoczęło się uroczyste zakończenie III edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”.

Gośćmi na uroczystości byli: Wiceminister Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki, Wojewoda Lubelski Wojciech Wilk, Lubelski Kurator Oświaty Krzysztof Babisz, Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie Jacek Welter, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin prof. Mieczysław Ryba, Zastępca Przewodniczącego Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Teresa Misiuk, Dyrektor Departamentu ds. Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Andrzej Miskur, Wiceprezes Fundacji Niepodległości Przemysław Jaśkiewicz, Dyrektor Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”, Barbara Oratowska. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością kombatanci: Henryk Atenborski i Antoni Brzusek z NSZ oraz Marian Pawełczak i Stanisław Gajewski z WiN.

Uroczystość rozpoczęła się od przywitania gości przez dyrektor Gimnazjum nr 19 w Lublinie Elżbietę Bolibok i wicedyrektor IV LO w Lublinie Annę Pałys. Następnie młodzież z IV LO w Lublinie zaprezentowała krótką część artystyczną przygotowaną pod kierunkiem Anety Tetrycz. Po przemówieniach zaproszonych gości i przedstawicieli związków kombatanckich, odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród dla laureatów III edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”. O wręczenie nagród poproszono kombatantów i zaproszonych gości. Nauczycielom, pod których kierunkiem powstawały prace, wręczono podziękowania i nagrody książkowe.

Po uhonorowaniu laureatów, głos zabrał Karol Wołek, prezes Fundacji im. Kazimierza Wielkiego i wiceprezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy NSZ. Podziękował wszystkim współorganizatorom za trud włożony w zorganizowanie III edycji Konkursu, podziękował instytucjom, które patronowały Konkursowi oraz instytucjom, które wsparły Konkurs materialnie i finansowo. Bez ich wsparcia Konkurs o Żołnierzach Wyklętych nie miałby takiego zasięgu. Podkreślił znaczenie przywracania pamięci o Żołnierzach Wyklętych dla rodzin, społeczności lokalnej oraz dla zbiorowej tożsamości społeczeństwa polskiego. Przedstawił cele wychowawcze Konkursu, opierające się na ideałach, postawach i biografiach Bohaterów Wyklętych. Na zakończenie swojego przemówienia Karol Wołek zaprosił wszystkich do współorganizowania i udziału w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”.

Na zakończenie uroczystości kombatanci Zrzeszenia WiN odśpiewali „Marsz Zaporczyków”. Pani dyrektor Elżbieta Bolibok zaprosiła wszystkich obecnych na uroczystości na poczęstunek. Dla przybyłych z całej Polski uczestników zgrupowania i objazdu po miejscach pamięci o Żołnierzach Wyklętych na Lubelszczyźnie był ostatnim posiłkiem przed długą drogą powrotną.

Organizatorzy i patronaty

Organizatorem głównym konkursu jest Fundacja im. Kazimierza Wielkiego, a współorganizatorami są: Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie, IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie, Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego, Fundacja im. Bolesława Chrobrego, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i Powiatowy Klub Historyczno-Dziennikarski w Grodzisku Mazowieckim.

Honorowy patronat nad Konkursem sprawują: Minister Edukacji Narodowej, Minister Obrony Narodowej, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Marszałek Województwa Małopolskiego, Prezydent Miasta Lublin, Przewodniczący Rady Miasta Lublin, Dolnośląski Kurator Oświaty, Lubelski Kurator Oświaty, Wielkopolski Kurator Oświaty, Urząd Miasta Wrocław, Instytut Pamięci Narodowej Oddział Lublin, Instytut Pamięci Narodowej Oddział Wrocław, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Stowarzyszenie Społeczno-Kombatanckie Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, NSZZ „Solidarność” Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania.

Uroczyste zakończenie konkursu wraz ze zgrupowaniem laureatów Konkursu zostało zorganizowane dzięki wsparciu finansowemu Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Fundacji Banku Zachodniego WBK, Fundacji Niepodległości oraz wsparciu rzeczowemu instytucji patronujących konkursowi. Patronat medialny nad konkursem sprawuje: TVP Historia, Kwartalnik „Myśl.pl”, Kwartalnik naukowy „Glaukopis”.

Więcej informacji o konkursie i jego kolejnych edycjach można znaleźć na stronie konkursu: konkurswykleci.pl

Karol Wołek

Laureaci i wyróżnieni, którzy nie odebrali swoich dyplomów i nagród osobiście, mogą otrzymać je za pomocą przesyłki pocztowej na swój koszt. Kontakt w tej sprawie: Karol Wołek, tel. 691-018-871, fundacja.fkw@gmail.com

Dołącz do naszego Newslettera

Jeżeli chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o działaniach, publikacjach i wydarzeniach organizowanych przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego, zapisz się do naszego newslettera.