Sprzątanie grobów i pomników żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego na Lubelszczyźnie

Program „Resocjalizacja przez patriotyzm 2023” realizowany przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego, stanowi niezwykłe inicjatywę mającą na celu propagowanie wśród osadzonych w zakładach karnych na Lubelszczyźnie wzorców postaw obywatelskich i patriotycznych na podstawie tradycji żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. Dzieje się to między innymi poprzez zaangażowanie ich w pielęgnowanie kilkunastu grobów i pomników upamiętniających żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. Program ten nie tylko wprowadza element resocjalizacji, ale również odgrywa znaczącą rolę w wzbogacaniu wiedzy historycznej oraz kształtowaniu postaw patriotycznych i obywatelskich wśród osadzonych.

Odwiedziny przy mogiłach i pomnikach żołnierzy miały na celu przekazanie osadzonym lekcji historii w miejscu pamięci. Poprzez uczestnictwo w tej akcji, osadzeni mieli okazję dowiedzieć się więcej o Bohaterach i wydarzeniach, które miały miejsce w okresie walki o niepodległość Polski. To także doskonała okazja do rozwijania ich zrozumienia historii oraz budowania więzi z narodową przeszłością.

Podczas tych wizyt osadzeni angażowali się w różne działania. Oprócz porządkowania grobów i pomników, podjęli się zadania poznawania historii miejsc pamięci. To wymagało od nich zgłębiania informacji o Bohaterach i wydarzeniach związanymi z danym miejscem oraz znaczenia, jakie miały one dla walki o niepodległość. Tego rodzaju działania pomagają osadzonym zrozumieć, że te miejsca nie są tylko zimnymi kamieniami, ale są pełne historii i symboliki.

W trakcie tych wizyt osadzeni zapalali symboliczne znicze, składali kwiaty i oddawali hołd poległym Bohaterom. To symboliczne gesty, które podkreślały szacunek i wdzięczność wobec tych, którzy walczyli o niepodległość Polski. Chwile refleksji i zadumy pomagały osadzonym zrozumieć wagę dziedzictwa narodowego oraz rozwijać ich poczucie przynależności do narodu. Odwiedziny przy grobach i pomnikach były także okazją do poznawania tradycji lokalnych społeczności.

Program „Resocjalizacja przez patriotyzm” nie tylko pomaga osadzonym w odkrywaniu swojego narodowego dziedzictwa i budowaniu postaw patriotycznych, ale także kształtuje ich poczucie odpowiedzialności wobec przeszłości i przyszłości Polski. To inicjatywa, która przynosi korzyści zarówno osadzonym, jak i społeczeństwu, promując wartości patriotyczne i kulturowe oraz zachęcając do pielęgnowania miejsc pamięci historycznych.

Program „Resocjalizacja przez patriotyzm 2023” jest współfinasowany ze środków ze zbiórki publicznej „Przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych” i ze środków Muzeum Historii Polski w ramach Programu „Patriotyzm Jutra” edycja 2023. Dzięki tej wieloaspektowej inicjatywie, osadzeni mają okazję zbliżyć się do narodowego dziedzictwa i kształtować swoje postawy obywatelskie oraz patriotyczne, co stanowi istotny krok ku ich reintegracji społecznej po zakończeniu kary.

Dołącz do naszego Newslettera

Jeżeli chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o działaniach, publikacjach i wydarzeniach organizowanych przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego, zapisz się do naszego newslettera.