Organizujemy Konkurs „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” – edycja dedykowana osadzonym

Ruszył Konkurs „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” – edycja dedykowana osadzonym w Aresztach Śledczych i Zakładach Karnych na Lubelszczyźnie. Przedsięwzięcie wpisuje się w nasz autorski program „Resocjalizacja przez patriotyzm 2023”. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja im. Kazimierza Wielkiego.

W konkursie udział wezmą osadzeni w Areszcie Śledczym w Lublinie, Areszcie Śledczym w Krasnymstawie, Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskiem, Zakładzie Karnym w Zamościu oraz Zakładzie Karnym w Hrubieszowie.

Uczestnictwo w Konkursie pozwoli osadzonym pogłębić swoją wiedzę na temat historii Polski i Bohaterów, którzy walczyli o niepodległość kraju. Dzięki temu zyskają większą świadomość kulturową i historyczną.

Konkurs promuje wartości patriotyczne i obywatelskie, co może wpłynąć na zmianę postaw osadzonych, zachęcając ich do bardziej aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w społeczeństwie

Celami Konkursu są:

  1. Upamiętnienie żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego.
  2. Upowszechnianie wśród osadzonych w Zakładach Karnych na Lubelszczyźnie wiedzy o żołnierzach Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski po II wojnie światowej.
  3. Upowszechnianie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości narodowej, regionalnej oraz kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych poprzez propagowanie wiedzy o działalności drugiej konspiracji w latach 1944-1963.
  4. Wdrażanie uczestników do samokształcenia, rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień.
  5. Kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego walczących o suwerenną Polskę po zakończeniu II wojny światowej.

Dzięki tej inicjatywie, osadzeni otrzymują możliwość zbliżenia się do narodowego dziedzictwa, kształtowania swoich postaw obywatelskich i patriotycznych, co stanowi istotny krok w procesie ich reintegracji społecznej po zakończeniu kary. Konkurs nie tylko uczci pamięć Bohaterów, ale także przyczyni się do rozwoju osobistego i edukacyjnego osadzonych.

Program „Resocjalizacja przez patriotyzm 2023” jest współfinasowany ze środków ze zbiórki publicznej „Przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych” i ze środków Muzeum Historii Polski w ramach Programu „Patriotyzm Jutra” edycja 2023.

Dołącz do naszego Newslettera

Jeżeli chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o działaniach, publikacjach i wydarzeniach organizowanych przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego, zapisz się do naszego newslettera.