Realizujemy autorski program „Resocjalizacja przez patriotyzm 2023”

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego jest inicjatorem programu „Resocjalizacja przez patriotyzm”, którego priorytetowym celem jest promowanie wzorców postaw obywatelskich i patriotycznych wśród osadzonych przebywających w zakładach karnych. Program ten czerpie z historii żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, stanowiąc innowacyjne podejście do resocjalizacji osadzonych poprzez przekazywanie wartości patriotycznych oraz szacunku dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju. W rezultacie, projekt ten dąży do wzmocnienia poczucia obowiązku i odpowiedzialności wobec społeczeństwa, narodu oraz państwa, a co za tym idzie, ma na celu ukształtowanie patriotycznej motywacji do praworządnego funkcjonowania w społeczeństwie po opuszczeniu zakładu karnego po odbyciu kary.

Odbiorcami programu są osadzeni przebywający w zakładach karnych na Lubelszczyźnie. W ramach tej inicjatywy, przewidziane są różnorodne działania o charakterze patriotyczno-edukacyjnym, skierowane zarówno do osadzonych, jak i funkcjonariuszy Służby Więziennej. Przykładowe przedsięwzięcia obejmują nieodpłatne dostarczenie zakładom karnym publikacji dotyczących polskiego podziemia niepodległościowego w celu wzbogacenia bibliotek, jak również wspólne działania osadzonych mające na celu uporządkowanie kilkunastu grobów i pomników żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego na Lubelszczyźnie.

Ponadto, program zakłada przeprowadzenie 20 wykładów, prelekcji i prezentacji na temat Żołnierzy Wyklętych, skierowanych zarówno do osadzonych, jak i funkcjonariuszy Służby Więziennej. Te działania mają na celu poszerzanie wiedzy na temat historii walki o niepodległość Polski oraz kształtowanie świadomości historycznej. Kolejnym ważnym elementem programu jest oprowadzenie 2 grup osadzonych po Szlaku Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie, co pozwoli uczestnikom na bardziej bezpośredni kontakt z miejscami związanymi z bohaterami polskiego podziemia niepodległościowego.

Program „Resocjalizacja przez patriotyzm 2023” jest współfinasowany ze środków ze zbiórki publicznej „Przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych” i ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra” edycja 2023. Dzięki tej wieloaspektowej inicjatywie, osadzeni mają okazję zbliżyć się do narodowego dziedzictwa i kształtować swoje postawy obywatelskie oraz patriotyczne, co stanowi istotny krok ku ich reintegracji społecznej po zakończeniu kary.

Dołącz do naszego Newslettera

Jeżeli chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o działaniach, publikacjach i wydarzeniach organizowanych przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego, zapisz się do naszego newslettera.