Bierzemy udział w programie „Wsparcia Organizacji Wolontariatu w NGO – WOW w NGO!” edycja 2023

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego bierze udział w programie „Wsparcia Organizacji Wolontariatu w NGO – WOW w NGO!” edycja 2023, organizowanym przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który jest realizowany w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030.

Strategicznym celem Programu jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez
wypracowanie i wdrożenie rozwiązań ułatwiających i zachęcających do systematycznego oraz
długoterminowego angażowania się obywateli w wolontariat. Nastąpi to przez:
– zwiększenie liczby wolontariuszy, którzy w sposób systematyczny i długoterminowy
angażują się w działania obywatelskie;
– rozwój różnorodnych form wolontariatu charakteryzujących się wysoką jakością
prowadzonych działań, oferowanych obywatelom przez organizacje pozarządowe i
instytucje publiczne;
– wzrost skuteczności działania koordynatorów wolontariatu w organizacjach, instytucjach
publicznych współpracujących z wolontariuszami;
– pozytywną zmianę postrzegania wolontariatu i wzrost świadomości otoczenia w zakresie
zasad organizowania wolontariatu i włączania się obywateli w działania ochotnicze.

Celem naszego zadania w ramach tego programu jest rozwój i profesjonalne zarządzanie wolontariatem przy organizacji permanentnej zbiórki publicznej „Przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych”, która jest organizowana przez Fundację im. Kazimierz Wielkiego od 2014 roku. Co roku w zbiórce bierze udział od 350 do 1200 wolontariuszy na terenie wszystkich województw w Polsce. W ramach zbiórki „Przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych” wolontariusze kwestują z zaplombowanymi puszkami, koordynują prace innych wolontariuszy na terenie swoich województw i miejscowości, a także przez cały rok biorą udział w realizacji swoich autorskich działań zgodnych z calami zbiórki. W ramach programu wsparcia wolontariatu zorganizujemy konkursy dotacyjne na minigranty dla wolontariuszy na realizację ich autorskich projektów wolontariackich.

Zadanie „Wsparcie organizacji wolontariatu w Fundacji im. Kazimierza Wielkiego” jest dofinansowane z dotacji Narodowego Instytutu Wolskości – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030.

Dołącz do naszego Newslettera

Jeżeli chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o działaniach, publikacjach i wydarzeniach organizowanych przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego, zapisz się do naszego newslettera.