Wsparcie dla Kombatantów

W związku z ogłoszonym stanem epidemii w Polsce Fundacja im. Kazimierza Wielkiego dzięki środkom z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych organizuje akcje “Wsparcie dla Kombatantów w czasie epidemii 2021”.

W ramach akcji dostarczymy zasobne paczki do kombatantów polskiego podziemia niepodległościowego z Narodowych Sił Zbrojnych, Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” i Armii Krajowej z kilku województw. Paczki będą także zawierały własnoręcznie robione kartki świąteczne z życzeniami od uczniów.

W obecnym czasie niezmiernie ważne jest wsparcie Kombatantów, którzy zmagają się z izolacją, samotnością oraz poczuciem zagrożenia w związku z byciem grupie podwyższonego ryzyka.  W dobie kryzysu gospodarczego, ale również społecznego istotnym jest utrzymywanie istniejących i budowa nowych więzi międzyludzkich, opartych na wzajemnym poszanowaniu i wsparciu tych, którzy są najbardziej narażeni na zachorowanie, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Organizatorem akcji jest Fundacja im. Kazimierza Wielkiego.

Partnerami są: Związek Żołnierzy NARODOWE SIŁY ZBROJNE, Fundacja Amor Patriae, Sekcja Sportowo-Obronna ZŻNSZ, Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego, 2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej.

Zadanie jest finansowane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Dołącz do naszego Newslettera

Jeżeli chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o działaniach, publikacjach i wydarzeniach organizowanych przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego, zapisz się do naszego newslettera.