Wyjazd studyjny na Wileńszczyznę

W dniach 24-26 listopada 2023 roku wraz z grupą zaangażowanych wolontariuszy uczestniczyliśmy w wyjeździe studyjnym na Wileńszczyznę. Inicjatywa została zrealizowana w ramach programu „Wsparcie Organizacji Wolontariatu w NGO – WOW w NGO!” edycja 2023, organizowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który jest realizowany w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030.

Celem głównym wyjazdu było nawiązanie i wzmocnienie więzi z Polakami mieszkającymi na Wileńszczyźnie. Spotkania z mieszkańcami Solecznik i Wilna pozwoliły na głębsze zrozumienie ich historii, codziennego życia i wyzwań, z jakimi się borykają. To bezpośrednie doświadczenie kultury i tradycji przyczyniło się do kształtowania pełniejszego obrazu polskiej społeczności w tym regionie.

W ramach wyjazdu wolontariusze zaangażowali się w różnorodne działania mające na celu wspieranie polskości na Wileńszczyźnie. Wspólnie z lokalnymi społecznościami pracowali nad projektami ochrony i promocji polskiego dziedzictwa kulturowego, co stanowi konkretny wkład w zachowanie unikalnej tożsamości Polaków w tym regionie.

Podczas wyjazdu odbyły się liczne spotkania z przedstawicielami lokalnych samorządów i organizacji społecznych. Wolontariusze mieli okazję dzielić się swoimi doświadczeniami z działalności samorządowej i społecznej, jednocześnie zdobywając nowe spojrzenie na wyzwania stojące przed polską społecznością na Wileńszczyźnie. Wymiana doświadczeń była nie tylko cennym źródłem wiedzy, ale również budowaniem mostów porozumienia.

W trakcie wyjazdu wolontariusze wyrazili chęć włączenia się w lokalne inicjatywy społeczne, oferując pomoc i wsparcie tam, gdzie jest ono najbardziej potrzebne. Ich postawa stanowiła wyraz solidarności i gotowości do angażowania się w problemy społeczności, co przyczyniło się do budowy więzi i wzajemnego zrozumienia.

Poprzez udział w wyjeździe, uczestnicy nie tylko zwiększyli swoją świadomość patriotyczną, ale także rozwijali poczucie obywatelskości i kulturowej tożsamości. Bezpośredni kontakt z historią, tradycją i współczesnością Polaków na Wileńszczyźnie budził refleksję nad wartościami, jakimi warto się kierować, a także zobowiązał do działania na rzecz wspólnoty.

Wizyta wolontariuszy na Wileńszczyźnie to nie tylko podróż studyjna, ale również zobowiązanie do dalszego angażowania się w budowanie wspólnoty, pielęgnowanie polskości oraz propagowanie wartości, które stanowią fundament naszej tożsamości. Działania te są inspiracją dla innych grup wolontariuszy i organizacji społecznych, ukazując potencjał aktywnego uczestnictwa w kształtowaniu lepszej przyszłości dla wspólnot lokalnych i narodowych.

Dołącz do naszego Newslettera

Jeżeli chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o działaniach, publikacjach i wydarzeniach organizowanych przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego, zapisz się do naszego newslettera.