Struktura organizacyjna i obsada personalna Brygady Świętokrzyskiej NSZ od 11 sierpnia 1944 roku

Struktura organizacyjna i obsada personalna Brygady Świętokrzyskiej NSZ od 11 sierpnia 1944 roku (opracował Karol Wołek)

Opracowanie znajduje się w reprincie publikacji „W marszu i boju”, wydanym w 2018 roku przez Fundacje im. Kazimierza Wielkiego.

Dowódca Brygady Świętokrzyskiej – ppłk/płk Antoni Szacki ps. „Bohun”, „Dąbrowski”

Zastępca dowódcy – mjr/ppłk Władysław Marcinkowski ps. „Jaxa”, „Misiewicz”, „Szymkiewicz”, „Władysław Szymkiewicz” (od 13.08.1944)

Komendant Kwatery Głównej – kpt. Telesfor Piechocki ps. „Gustaw”

Kapelan Brygady – ks. (NN) ps. „Benedykt” (11.08–3.11.1944); ks. kpt. Franciszek Błaż ps. „Mróz”, „Wiktor Mróz” (od 3.11.1944); ks. kpt. Wacław Barkiel ps. „Jurand”, „Zawieliński” (17.10–27.11.1945); ks. ppłk Jan Jasmund (od 22.12.1945)

Szef sztabu – kpt. (NN) ps. „Nawarra”, „Niemira” (11.08–19.08.1944); rtm./mjr cc. Leonard Zub-Zdanowicz ps. „Ząb” (od 19.08.1944)

Szef organizacyjno-personalny – kpt. Stefan Marcinkowski ps. „Leszek Poraj”, „Poraj Karol”, „Poraj”, „Witold Borowik”, „Wronicz”, po wojnie: Karol Stefan Wronicz (od 11.08.1944)

Szef wywiadu – mjr Witold Gostomski ps. „Nałęcz”, „Wiktor”, „Hubert” (od 11.08–16.09.1944); por. Mieczysław Godziszewski ps. „Mieczysław” (23.10.1944–26.05.1945); kpt. Mieczysław Dukalski ps. „Pomorski”, „Zapora”, „Mieczysław Zapora”, „Mieczysław Pomorski” (26.05–17.11.1945)

Szef operacyjny – kpt. (NN) ps. „Nawarra”, „Niemira” (11.08–29.08.1944); kpt. Wacław Janikowski ps. „Wilk” (29.08.1944 do jesieni 1945)

Szef łączności – kpt./mjr Walerian Milczarek ps. „Orkan”, „Stanisław”, „Wołyniak”, „Stanisław Wołyniak” (od 11.08.1944)

Dowódca saperów – por./kpt. (NN) ps. „Korczak”, „Korczak Kazimierz” (od 11.08.1944)

Szef służby sanitarnej – ppor./kpt. dr Ludger Zarychta ps. „Żar” (od 11.08.1944)

Oficer oświatowo-wychowawczy [propaganda] – por. Józef Chmielewski ps. „Aleksander” (11.08.1944 do stycznia 1945); por./kpt. Paweł Kamiński (od 18.08.1944 r.); rtm. Jerzy Dobrzański-Zaleski ps. „Zaremba”, „Zaleski” (4.11.1944 do kwietnia 1945); ppor. Stanisław Bóbr-Tylingo ps. „Bóbr” (30.07–17.08.1945)

Dowódca 202. pp Ziemi Sandomierskiej – mjr Antoni Szacki ps. „Bohun”, „Dąbrowski” (11.08–13.08.1944); mjr/ppłk Władysław Marcinkowski ps. „Jaxa”, „Misiewicz”, „Szymkiewicz”, „Władysław Szymkiewicz” (od 13.08.1944)

Kwatermistrz – kpt. Tomasz Rzepecki ps. „Stefan Białynia” (od 11.08.1944)

Dowódca plutonu zwiadu konnego – rtm. (NN) ps. „Piorun” (od 11.08.1944)

Dowódca I batalionu Legii Nadwiślańskiej – kpt. Henryk Figuro-Podhorski ps. „Step” (od 11.08.1944)

Dowódca 1 kompanii – ppor. Jan Wódz ps. „Lampart” (od 11.08.1944)

Dowódca 2 kompanii – por./kpt. Wacław Michalski ps. „Żur”, „Żurowski”, „Wacław Żur” (od 11.08.1944)

Dowódca 3 kompanii (od listopada 1944) – por./kpt. Bernard Lewandowski ps. „Leonard”, „Leonard Lemke”; ppor. Franciszek Bajcer ps. „Sanowski” (19.04–22.08.1945)

Dowódca II batalionu – kpt./mjr Henryk Karpowicz ps. „Rusin”, „Marek Rusin” (od 11.08.1944)

Dowódca 4 kompanii – por. Edmund Dachtera ps. „Bopp” (11.08.1944–2.01.1945)

Dowódca 5 kompanii – por. Zygmunt Rafalski ps. „Sulimczyk” (od 11.08.1944)

Dowódca 6 kompanii (później utworzona) – kpt. Jerzy Józef Maderski ps. „Jaxa”, „Jerzy Jaxa”, „Kazimierz”, po wojnie: Jerzy Jaxa-Maderski

Dowódca 204. pp Ziemi Kieleckiej – mjr Eugeniusz Kerner ps. „Młot”, „707”, „Kazimierz”, „Janusz”, „Janusz Balcerowski” (11.08–15.08.1944); kpt. Zbigniew Jerzy Jawor ps.  „Jerzy”, „Wojski”, „Jerzy Wojski” (od 15.08.1944)

Kwatermistrz – kpt. Wojciech Dzielski vel Ignacy Ziółkowski ps. „Grom”, „Halny”, „Zawrat” „Zawrat Jan” (11.08–11.12.1944)

Dowódca plutonu/kompanii zwiadu konnego – por. Zdzisław Zygmunt Jelnicki ps. „Horski”, „Babinicz”, „Nowina” (11.08.1944 do października 1944)

Dowódca I batalionu – kpt. Wacław Janikowski ps. „Wilk” (od 11.08.1944)

Dowódca 1 kompanii – por. Stanisław Grabda ps. „Bem”, „Wir”, „Olszyna” (od 11.08.1944)

Dowódca 2 kompanii – ppor./por. Edward Chmielewski ps. „Zbigniew” (11.08–14.08.1944); por./kpt. Jan Matla ps. „Kazimierz”, „Malinowski Kazimierz” (od 6.09.1944)

Dowódca 3 kompanii – por./kpt. Władysław Kołaciński ps. „Żbik” (od 11.08.1944)

Dowódca II batalionu – kpt. Zbigniew Jerzy Jawor ps. „Jerzy”, „Wojski”, „Jerzy Wojski” (od 11.08.1944)

Dowódca 4 kompanii – ppor. Marian Kaczmarski ps. „Dymsza”, „Walter” (11.08–2.12.1944)

Dowódca 5 kompanii – ppor. (NN) ps. „Szalej” (od 11.08.1944)

Dowódca plutonu szturmowego – ppor. (NN) ps. „Wiesław” (od 11.08.1944)

Dowódca kompanii szkolnej – kpt./mjr Jerzy Szyller ps. „Jur” (11.08–29.08.1944); kpt. (NN) ps. „Nawarra”, „Niemira” (od 29.08.1944); por./kpt. Tadeusz Żółkiewski ps. „Most”

Dowódca szwadronu kawalerii – por./rtm. Jan Łoziński ps. „Lubicz” (od 11.08.1944)

Dowódca żandarmerii – ppor./por. Roman Bisping ps. „Grot” (11.08.1944–2.01.1945); ppor. Józef Bandura ps. „Mściwy”, „Stefan Mściwy” (16.02–14.05.1945), kpt. Władysław Kujawiak ps. „Paweł”, „Malczewski” (od 15.05.1945)

Dołącz do naszego Newslettera

Jeżeli chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o działaniach, publikacjach i wydarzeniach organizowanych przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego, zapisz się do naszego newslettera.