Przeszkoliliśmy 850 osób w ciągu miesiąca z postaw strzeleckich

Na przełomie listopada i grudnia Fundacja im. Kazimierza Wielkiego przeprowadziła cykl 5 szkoleń w ramach inicjatywy „Twierdza Lublin” dla 850 osób z postaw strzeleckich i bezpiecznego posługiwania się bronią.

Uczestnikami szkoleń byli uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz podstawowych oraz urzędnicy Miasta Lublin. Szkolenia przeprowadzili licencjonowani instruktorzy strzelectwa sportowego z Sekcji Sportowo-Obronnej Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Inicjatywa została sfinansowana przez Fundację Agencji Rozwoju Przemysłu.

W dniach 28-29 listopada przeszkoliliśmy 390 licealistów i urzędników Miasta Lublin na sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie. W dniu 7 grudnia szkoliliśmy na sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Milenium w Legionowie, w dniu 8 grudnia na sali gimnastycznej VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie, a w dniu 15 grudnia szkoliliśmy na sali gimnastycznej w XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie.

Celem inicjatywy „Twierdza Lublin” jest podniesienie poziomu umiejętności proobronnych mieszkańców Lublina i Lubelszczyzny, ale nie tylko. Poprzez otwarte szkolenia, podnoszenie umiejętności proobronnych i organizację ludzi gotowych bronić swoich domów i rodzin, chcemy podnieść poziom bezpieczeństwa mieszkańców naszego kraju. Otwarte szkolenia z założenia mają podnieść poziom odstraszania przeciw potencjalnemu agresorowi poprzez podniesienie ogólnego poziomu wyszkolenia proobronnego i morale obywateli. Uczymy podstawowych nawyków, które pomogą w niesieniu pomocy poszkodowanym i w działaniach we współpracy z Wojskiem Polskim w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa państwa polskiego.

Zapraszamy do kontaktu i udziału w naszych szkoleniach i manewrach.

Dołącz do naszego Newslettera

Jeżeli chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o działaniach, publikacjach i wydarzeniach organizowanych przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego, zapisz się do naszego newslettera.