Odbyła się zbiórka „Pomóżmy Bohaterom” – świąteczna paczka dla Kombatantów

Zakończyliśmy kolejną edycję wieloletniej akcji „Pomóżmy Bohaterom” – świąteczna paczka dla Kombatantów. Z zebranymi darami odwiedziliśmy Kombatantów polskiego podziemia niepodległościowego z Narodowych Sił Zbrojnych, Armii Krajowej, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość oraz ich rodziny z Lubelszczyzny.

Organizatorami akcji była Fundacja im. Kazimierza Wielkiego przy współpracy ze Związkiem Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Lubelski.

Dziękujemy wszystkim, którzy w okresie świątecznym znaleźli czas pośród swoich obowiązków, żeby zaangażować się w akcję dla kombatantów polskiego podziemia niepodległościowego z NSZ, AK i WiN. Celem akcji jest wzmocnienie więzi młodych pokoleń Polaków z Bohaterami walk o niepodległość, walczącymi przeciwko okupantowi niemieckiemu i sowieckiemu. Akcja podtrzymuje pamięć i łączność międzypokoleniową. Jesteśmy ostatnim pokoleniem, które ma zaszczyt spotykać się i rozmawiać z weteranami walk o niepodległość Polski. Żołnierze polskiego podziemia niepodległościowego 70 lat temu byli elitą patriotyczną narodu polskiego w swoim pokoleniu – byli w tych ok. 10 % społeczeństwa, które było gotowe ryzykować swoim zdrowiem, życiem, całym majątkiem i przyszłością swych rodzin, żebyśmy mogli dziś żyć w niepodległej Polsce i żebyśmy mogli decydować sami o sobie.

W akcję „Pomóżmy Bohaterom” – świąteczna paczka dla Kombatantów włączyły się dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sernikach, Szkoły Podstawowej nr 33 im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Lublinie i Szkoły Podstawowej nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie, które przygotowały kartki świąteczne z życzeniami dla Kombatantów.

Przekazaliśmy kombatantom paczki z produktami najwyższej jakości, głównie polskich producentów. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję „Pomóżmy Bohaterom” – świąteczna paczka dla Kombatantów, a w szczególności partnerowi akcji Lombard Amsterdam w Lublinie, Happer Auto-Części, Apartamenty REJS Jez. Białe Okuninka i Sekcji Sportowo-Obronnej Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Dołącz do naszego Newslettera

Jeżeli chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o działaniach, publikacjach i wydarzeniach organizowanych przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego, zapisz się do naszego newslettera.