XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” – relacja

Na zaproszenie organizatora Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” w dniach 19−20 czerwca 2022 roku do Lublina z całej Polski przyjechali laureaci Konkursu wraz z opiekunami, razem blisko 140 osób. Organizatorem głównym Konkursu jest Fundacja im. Kazimierza Wielkiego. Współorganizatorami są: XXIX LO im. cc. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego.

Dzień przed uroczystością, w niedzielę 19 czerwca 2022 roku, Fundacja im. Kazimierza Wielkiego zorganizowała zgrupowanie laureatów XI edycji Konkursu, podczas którego laureaci z opiekunami (blisko 120 osób) zwiedzili zachodni fragment Szlaku Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie. Następnie udali się na objazd autokarowy po miejscach pamięci na Lubelszczyźnie:

  • były obóz NKWD na Majdanku,

  • pomnik i grób sierż. Józefa Franczaka ps. „Laluś” w Piaskach,

  • były centralny obóz pracy/koncentracyjny NKWD-UB w Krzesimowie,

  • symboliczny grób kpt. Zdzisława Brońskiego ps. „Uskok” w Kijanach,

  • były obóz koncentracyjny Smiersza dla żołnierzy 27. WDPAK w Skrobowie-Kolonii.

Na zakończenie dnia uczestnicy zgrupowania wzięli udział w pokazie historycznego umundurowania i uzbrojenia Żołnierzy Wyklętych i ich przeciwników w wykonaniu Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Grenadiere”. Następnie współczesny sprzęt i umundurowanie wojskowe zaprezentowała Sekcja Sportowo-Obronna Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

W dniu 20 czerwca 2022 roku odbyła się uroczysta gala podsumowująca XI edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”. Spośród ponad 1400 prac uczniów nadesłanych na XI edycję Konkursu nagrodzonych oraz wyróżnionych zostało 98 prac.

Uroczysta gala Konkursu odbyła się w sali konferencyjnej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, samorządowych i organizacji pozarządowych, którzy asystowali podczas wręczania dyplomów laureatom i wyróżnionym w XI edycji Konkursu.

− dr Robert Derewenda – Dyrektor Lubelskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej;

− dr Edward Gilewicz – Naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie;

− mjr Joanna Szcząchor – Szef Sekcji Współpracy Cywilno-Wojskowej 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”;

− Marcin Rybicki – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie, w imieniu Lubelskiej Kurator Oświaty Teresy Misiuk;

− Zdzisław Niedbała – radny Powiatu Lubelskiego, w imieniu Prezydenta Miasta Lublin dr. Krzysztofa Żuka;

− Anna Augustyniak – przedstawiciel Urzędu Miasta Lublin, w imieniu Prezydenta Miasta Lublin dr. Krzysztofa Żuka;

− Jan Fedirko – członek Zarządu Fundacji Niepodległości, w imieniu Prezesa Przemysława Omieczyńskiego.

W trakcie uroczystości zaprezentowano, zorganizowaną przez pracowników FKW, wystawę prac plastycznych oraz wyświetlono wybrane filmy autorstwa laureatów Konkursu. Galę konkursową uświetnił bankiet, który tradycyjnie odbył się po uhonorowaniu autorów prac nagrodzonych w Konkursie.

XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” została sfinansowana przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego ze zbiórki publicznej „Przywracamy Pamięć o Żołnierzach Wyklętych”, dofinansowana przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych i Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych. XI edycja Konkursu bierze udział w Programie „Warto być Polakiem”, którego organizatorem jest Samorząd Województwa Lubelskiego. Współfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021−2030.

Wsparcia materialnego udzieliły:

Wsparcia organizacyjnego udzieliły:

Komitet Honorowy XI edycji Konkursu:

Patronat Narodowy Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości

Minister Aktywów Państwowych – Jacek Sasin

Minister Sprawiedliwości – Zbigniew Ziobro

Minister Edukacji i Nauki – prof. Przemysław Czarnek

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego – Paweł Soloch

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Jan Józef Kasprzyk

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – dr Karol Nawrocki

Wojewoda Lubelski – Lech Sprawka

Marszałek Województwa Lubelskiego – Jarosław Stawiarski

Marszałek Województwa Małopolskiego – Witold Kozłowski

Dolnośląski Kurator Oświaty – Roman Kowalczyk

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty – Marek Gralik

Lubelski Kurator Oświaty – Teresa Misiuk

Lubuski Kurator Oświaty – Ewa Rawa

Łódzki Kurator Oświaty – Waldemar Flajszer

Małopolski Kurator Oświaty – Barbara Nowak

Opolski Kurator Oświaty – Michał Siek

Podlaski Kurator Oświaty – Beata Pietruszka

Śląski Kurator Oświaty – Urszula Bauer

Świętokrzyski Kurator Oświaty – Kazimierz Mądzik

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty – Krzysztof Marek Nowacki

Wielkopolski Kurator Oświaty – Robert Gaweł

Zachodniopomorski Kurator Oświaty – Magdalena Zarębska-Kulesza

Prezydent Miasta Lublin – dr Krzysztof Żuk

Fundacja Niepodległości

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

Stowarzyszenie Społeczno-Kombatanckie Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”

Patronat medialny:

TVP3 Lublin

Polskie Radio Lublin

Gość Niedzielny

Miesięcznik „Polska Zbrojna. Historia”

Portal wMeritum.pl

Kwartalnik Myśl.pl

Głos Lubelski


Dołącz do naszego Newslettera

Jeżeli chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o działaniach, publikacjach i wydarzeniach organizowanych przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego, zapisz się do naszego newslettera.