Wydaliśmy „Biogramy żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego”

Prezentujemy biogramy żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. Niniejsza publikacja ma na celu propagowanie wzorców obywatelskich i patriotycznych poprzez przykłady wybranych, mniej i bardziej znanych, żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego.

Publikacja została przegotowana w ramach autorskiego zadania publicznego pt. „Resocjalizacja przez patriotyzm”, finansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO 2019, który ma na celu kształtowanie pozytywnych wzorców służby dla społeczeństwa, narodu i państwa polskiego na podstawie autentycznych postaw żołnierzy i konspiratorów polskiego podziemia niepodległościowego.

Uważam, że jeśli chcemy utrzymać suwerenne, demokratyczne państwo polskie, to powinniśmy odwoływać się do prawdziwych wzorów postaw służby dla państwa i społeczeństwa polskiego. Takich wzorów dostarczają nam biografie żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, którzy dobrowolnie, z indywidualnego poczucia obowiązku za dobro i bezpieczeństwo ludzi, między którymi żyli, podejmowali działalność w strukturach konspiracji niepodległościowej. Dobrowolnie ryzykowali swoim życiem, zdrowiem, przyszłością swoich rodzin, żebyśmy wszyscy mogli żyć we własnym, suwerennym państwie polskim, żebyśmy byli wolnymi ludźmi i mieli możliwość życia według zasad i praw przyjętych przez wieki w naszej społeczności. Według zasad, których zostaliśmy nauczeni przez naszych rodziców i dziadków w naszych domach rodzinnych.

Żołnierze Wykleci są ostatnimi obrońcami wolnej Polski, II Rzeczypospolitej. Są dla kolejnych pokoleń wzorami bezinteresownej służby dla drugiego człowieka. Zapraszam do zapoznania się z biogramami żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego.

Karol Wołek
Prezes Fundacji im. Kazimierza Wielkiego

Spis treści:

 1. Płk Piotr Abakanowicz ps. „Barski” – 9
 2. Płk Bronisław Banasik ps. „Zrąb” – 13
 3. Mjr Marian Bernaciak ps. „Orlik” – 17
 4. Włodzimierz Bilan ps. „Mariański” – 25
 5. St. strz. Stefania Józefa Firkowska ps. „Felek” – 28
 6. Ppor. Jan Kaim ps. „Filip”, „Wiktor” – 30
 7. Ppłk Maciej Kalenkiewicz ps. „Kotwicz” – 35
 8. Edward Kemnitz ps. „Szczeciński”, „Marcin” – 40
 9. Mjr Władysław Kołaciński ps. „Żbik” – 44
 10. Kpt. Włodzimierz Marszewski ps. „Gorczyca” – 50
 11. Mjr Maria Eleonora Mirecka-Loryś ps. „Marta” – 56
 12. Leon Mirecki ps. „Leon”, „Szeliga” – 60
 13. Kpt. Jan Morawiec ps. „Remisz” – 64
 14. Kpt. Lech Karol Neyman ps. „Butrym”, „Domarat” – 70
 15. Mjr Stanisław Ostwind-Zuzga ps. „Kropidło” – 74
 16. Por. Anatol Radziwonik ps. „Olech” – 78

Dołącz do naszego Newslettera

Jeżeli chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o działaniach, publikacjach i wydarzeniach organizowanych przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego, zapisz się do naszego newslettera.