Wspieramy Kombatantów!

W związku z ogłoszonym stanem epidemii w Polsce Fundacja im. Kazimierza Wielkiego dzięki środkom z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych organizuje akcje „Wsparcie dla Kombatantów w czasie epidemii”.

W obecnym czasie niezmiernie ważne jest wsparcie Kombatantów, którzy zmagają się z izolacją, samotnością oraz poczuciem zagrożenia w związku z byciem grupie podwyższonego ryzyka.   W dobie kryzysu gospodarczego, ale również społecznego istotnym jest utrzymywanie istniejących i budowa nowych więzi międzyludzkich, opartych na wzajemnym poszanowaniu i wsparciu tych, którzy są najbardziej narażeni na zachorowanie, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. Dzięki organizacji akcji przegotowujemy w Lublinie 230 paczek ze wsparciem dla Kombatantów z NSZ, NZW, NOW i 27WDPAK w całej Polsce.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wsparcia akcji poprzez:

– przygotowanie listów z życzeniami i słowami otuchy dla Kombatantów – nie każdy Kombatant dobrze psychicznie znosi izolację (listy należy dostarczyć do Fundacji lub przesłać pocztą na adres Fundacja im. Kazimierza Wielkiego do dnia 1.06.2020);

– składanie 230 przyłbic ochronnych w lokalu FKW w Lublinie (2-3 osoby);

– rozlewanie płynu dezynfekcyjnego do 230 mniejszych pojemników ze spryskiwaczem w lokalu FKW w Lublinie (2-3 osoby);

– pakowanie pakietów ochronnych dla żołnierzy WOT i członków ZŻNSZ, którzy będą dostarczali paczki, żeby uniknąć przypadkowego zarażenia Kombatantów (2-3 osoby);

– pakowanie 230 paczek na placu pod Lublinem w ciągu 1 dnia (potrzeba ok. 40 osób; zapewniamy sprzęt ochronny, pakowanie odbędzie się  w okolicach 2-4 czerwca 2020).

Całość prac musi być wykonana wcześnie, tak aby pakiety ochronne i paczki stały min. 3 doby w magazynie niedotykane, zanim zostaną dostarczone Kombatantom.

Zgłoszenia do pomocy przy organizacji akcji prosimy kierować na nasz adres mailowy: fundacja.fkw@gmail.com lub telefonicznie: 691-018-871.

Organizatorem akcji jest Fundacja im. Kazimierza Wielkiego.

Partnerami są: Związek Żołnierzy NARODOWE SIŁY ZBROJNE, Fundacja Amor Patriae, Sekcja Sportowo-Obronna ZŻNSZ, Wojska Obrony Terytorialnej, 27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej Środowisko Lubelskie, Legia Akademicka, Nadbużański Oddział Straży Granicznej.

Zadanie jest finansowane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Dołącz do naszego Newslettera

Jeżeli chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o działaniach, publikacjach i wydarzeniach organizowanych przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego, zapisz się do naszego newslettera.