Relacja z ogólnopolskich uroczystości 81-lecia Narodowych Sił Zbrojnych

W dniu 20 września 2023 roku w Warszawie odbyły się społeczne ogólnopolskie uroczystości 81-lecia Narodowych Sił Zbrojnych. Organizatorem wydarzenia był Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Partnerami byli: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wołyń, Garnizon Warszawa, Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego, Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego, Fundacja im. Kazimierza Wielkiego oraz Stowarzyszenie Młodzież Wszechpolska.

Uroczystości rozpoczęły się w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej konferencją zatytułowaną „Aktualność idei Narodowych Sił Zbrojnych”, którą otworzył poseł na Sejm RP Michał Urbaniak. Współorganizatorem konferencji był Parlamentarny Zespół ds. Debaty Publicznej. Podczas konferencji głos zabrali:

 • prezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy NSZ Karol Wołek,
 • poseł na Sejm RP Michał Urbaniak,
 • prezes Okręgu Białystok Związku Żołnierzy NSZ Mieczysław Korzeniewski,
 • członek Rady Historycznej przy Związku Żołnierzy NSZ Michał Gruszczyński.

Do zgromadzonych w Sejmie RP prezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy NSZ Karol Wołek powiedział:

My jako organizacja jesteśmy zobowiązani przez założycieli Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, czyli żołnierzy, weteranów walk o niepodległość Polski do kontynuacji tradycji Narodowych Sił Zbrojnych. Dlaczego uważamy, że ta tradycja jest warta propagowania jak najszerzej w polskim społeczeństwie? Dlaczego ta tradycja i te ideały powinny być wzorami dla współczesnego społeczeństwa i ludzi, którzy tworzą współczesne państwo polskie? Otóż Narodowe Siły Zbrojne wyróżniało to, że była to formacja niezależna na trzech poziomach. Niezależna ideologicznie, finansowo i politycznie. I my jako Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych trzymamy się tej zasady, żeby być niezależni i żeby móc realizować interes narodowo-polski. Wychodzimy z założenia, że aby móc skutecznie dbać o interes narodowo-polski, musimy sami być niezależni od obcych wpływów, tak jak niezależne były Narodowe Siły Zbrojne. Na czym polegała ich suwerenność ideologiczna? Otóż Narodowe Siły Zbrojne opierały się na ideologii polskiego obozu narodowego, którego najważniejszymi założycielami byli: Roman Dmowski, Jan Ludwik Popławski i Zygmunt Balicki. Była to ideologia rodzima, powstała tutaj, na ziemiach polskich, ukształtowana przez naszych przodków. Nie była to ideologia, która opierała się na obcych wpływach ideologicznych, która naśladowała obce nurty ideologiczne czy polityczne, czy to ze wschodu, czy z zachodu. Ona powstała tutaj, na tych ziemiach i odpowiadała interesom narodowym polskim – tym potrzebom, które mieli nasi przodkowie, którzy mieszkali na tej ziemi przed nami.

Następnie w sali przy Katedrze Polowej Wojska Polskiego odbyła się prezentacja Związku Żołnierzy NSZ. Prezes Okręgu Szczecin ZŻNSZ Grzegorz Kozak zaprezentował przedsięwzięcia Związku Żołnierzy NSZ na Pomorzu Zachodnim, Koordynator SSO przedstawił działalność Sekcji Sportowo-Obronnej Związku Żołnierzy NSZ, a na koniec prezes Zarządu Głównego ZŻNSZ Karol Wołek przedstawiał plan kolejnych części uroczystości 81-lecia NSZ.

Po wystąpieniach uczestnicy uroczystości udali się do Katedry Polowej Wojska Polskiego na uroczystą mszę świętą w intencji poległych i zmarłych żołnierzy NSZ. Eucharystia rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu sztandarowego Wojska Polskiego. Mszy świętej przewodniczył bp dr Tadeusz Bronakowski – biskup pomocniczy Diecezji Łomżyńskiej. Mszę koncelebrowali: ks. Robert Figura – kapelan Okręgu Białystok ZŻNSZ i ks. Andrzej Mikucki – kapelan Okręgu Łomża ZŻNSZ. Płomienne kazanie wygłosił ks. płk w st. spocz. January Wątroba, który zwrócił uwagę, że:

Wolność i pokój wywalczone tak wielkim poświęceniem i ofiarą krwi przez tamto pokolenie Polaków, dla nas współczesnych też muszą pozostać skarbem. Skarbem, który można niespodziewanie stracić, tak jak pokazuje to trwająca wojna na Ukrainie.

Po mszy rozpoczęła się „Defilada żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego w 81. rocznicę powstania NSZ i AK”. Wzięli w niej udział ostatni blisko 100-letni kombatanci Polskiego Państwa Podziemnego z NSZ i AK, którzy przejechali trasę przemarszu na dwóch historycznych jeepach oraz ponad 30 umundurowanych rekonstruktorów z Grup Rekonstrukcji Historycznych, 23 poczty sztandarowe, 800 uczniów klas mundurowych z Lubelszczyzny, Kujaw, Małopolski, Mazowsza, Podlasia, Śląska, Pomorza Zachodniego i Wielkopolski oraz pozostali uczestnicy uroczystości. Uczestnicy przeszli od Katedry Polowej Wojska Polskiego, przez ulice Miodową i Karkowskie Przedmieście do Grobu Nieznanego Żołnierza.

Ostatnią częścią obchodów 81-lecia Narodowych Sił Zbrojnych były uroczystości z pełnym ceremoniałem wojskowym przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Uroczystości rozpoczęły się odegraniem hymnu narodowego przez Orkiestrę Reprezentacyjną Wojska Polskiego, po którym nastąpiła zmiana posterunku honorowego przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Następnie przemówił prezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy NSZ Karol Wołek, który przybliżył uczestnikom historię i ideę Narodowych Sił Zbrojnych – drugiej co do liczebności formacji wojskowej Polskiego Państwa Podziemnego. Po przemowie nastąpiła uroczysta ceremonia wręczenia medali „Pro Bono Poloniae” oraz medalu pamiątkowego „Obrońcy Ojczyzny 1939−1945”, nadanych przez szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Ministra Jana Józefa Kasprzyka. Medalem „Pro Bono Poloniae” zostali wyróżnieni żołnierze NSZ: kpt. Wincenty Białecki i ppor. Jadwiga Ramotowska. Są to kombatanci wyróżniający się upowszechnianiem wiedzy o historii walk o niepodległość RP i krzewieniem postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie oraz poza granicami kraju.

W uznaniu wybitnych zasług położonych w walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej medalem „Obrońcy Ojczyzny 1939−1945” wyróżniony został ppor. Leopold Dmochowski z NSZ. Po zakończonej ceremonii odznaczenia kombatantów głos zabrał szef UdSKiOR Minister Jan Józef Kasprzyk:

Za tę słuszną diagnozę żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych płacili ogromną cenę w okresie okupacji niemieckiej i sowieckiej, ale potem również przez dziesięciolecia w okresie zniewolenia komunistycznego. Niestety, również i po [19]89 roku, niektóre środowiska odsądzały żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych od czci i wiary, przypisując im czyny, których nigdy nie popełnili. Ta czarna legenda Narodowych Sił Zbrojnych niestety funkcjonuje po dzień dzisiejszy, a to dlatego właśnie, że Wy uważaliście od początku, że komunizm jest takim samym złem jak narodowy socjalizm niemieckiej III Rzeszy, że z komunizmem trzeba walczyć tak samo jak z narodowym socjalizmem niemieckiej III Rzeszy. Propaganda komunistyczna czyniła wiele, aby zohydzić Was w oczach obywateli Rzeczpospolitej, ale to się i komunistom i ich pogrobowcom nie udało. Dla myślących patriotycznie Polaków, dla tej młodzieży obecnej dzisiaj, dla Wojska Polskiego jesteście wzorem i punktem odniesienia. Jesteście naszą dumą narodową. Wy żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych. Wy walczący o Polskę wolną od Niemców i sowietów. Nie udało się uczynić z Was zaplutych karłów reakcji. Wy jesteście olbrzymami polskiej historii.

Modlitwę Narodowych Sił Zbrojnych odmówił Damian Kowalewski z Okręgu Śląsk Cieszyński Związku Żołnierzy NSZ. Oficer Wojska Polskiego odczytał uroczysty Apel Pamięci, a pododdział Pułku Reprezentacyjnego WP oddał salwę honorową.

Po sygnale „Śpij Kolego” rozpoczęła się ceremonia składania wieńców i zniczy na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza oraz dokonano wpisów do księgi pamiątkowej. Ostatnim punktem uroczystości było odprowadzenie wojskowej asysty honorowej oraz defilada 23 pocztów sztandarowych, Grup Rekonstrukcji Historycznych i pododdziałów uczniów klas mundurowych przed kombatantami NSZ i AK, którzy odebrali defiladę. W sumie 800 umundurowanych rekonstruktorów i uczniów klas mundurowych przedefilowało przed kombatantami Polskiego Państwa Podziemnego z NSZ i AK.

Patronat Honorowy:

 • Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Komitet Honorowy:

 • Minister Spraw Zagranicznych – Zbigniew Rau
 • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – prof. Piotr Gliński
 • Minister Rodziny i Polityki Społecznej – Marlena Maląg
 • Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Robert Telus
 • Minister Cyfryzacji – Janusz Cieszyński
 • Minister Sportu i Turystyki – Kamil Bortniczuk
 • Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego – Jacek Siewiera
 • Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych – Jan Kasprzyk
 • Prezes Narodowego Banku Polskiego – prof. Adam Glapiński
 • Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – dr Karol Nawrocki
 • Komendant Służby Ochrony Państwa – płk Radosław Jaworski
 • Biskup Polowy Wojska Polskiego – bp Wiesław Lechowicz
 • Biskup Pomocniczy Łomżyński – bp Tadeusz Bronakowski
 • Dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL – dr hab. Filip Musiał
 • Dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce – Janusz Kotowski
 • Tadeusz Isakowicz-Zaleski

Patronat Medialny nad ogólnopolskimi uroczystościami 81-lecia Narodowych Sił Zbrojnych:

 • TVP Info
 • TVP3 Warszawa
 • Radio Kraków
 • Nasz Dziennik
 • Tygodnik Niedziela

Organizacja uroczystości 81-lecia Narodowych Sił Zbrojnych została wsparta przez Fundację PGE, Fundację ARP, Fundację Lotto oraz Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych. Uroczystości 81-lecia Narodowych Sił Zbrojnych biorą udział w Programie „Warto być Polakiem”, którego organizatorem jest Samorząd Województwa Lubelskiego.

Dziękujemy wszystkim za okazane wsparcie i obecność w dniu 20 września 2023 roku w Warszawie na uroczystościach 81-lecia Narodowych Sił Zbrojnych.

Dołącz do naszego Newslettera

Jeżeli chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o działaniach, publikacjach i wydarzeniach organizowanych przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego, zapisz się do naszego newslettera.