• Prowadzimy szkolenia proobronne

Wspomnienia kombatanta – mjr ks. Zbigniew Staszkiewicz

Mjr ks. Zbigniew Staszkiewicz urodził się w 1924 r. w Kowlu na Wołyniu. Pochodził z rodziny o korzeniach łotewskich. W 1942 r. wstąpił do Armii Krajowej, jako łącznik dostarczał broń i środki medyczne dla 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. Został aresztowany przez Niemców w 1944 r. Uciekł z transportu więźniów na Majdanek i kontynuował działalność konspiracyjną w Chełmie. Za namową kardynała Adama Sapiehy wstąpił do tajnego seminarium duchownego w Krakowie. Tam poznał Karola Wojtyłę, późniejszego papieża Jana Pawła II. Święcenia kapłańskie przyjął w 1949 r. Po wojnie studiował filozofię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W Lublinie był duszpasterzem niesłyszących i kapelanem środowiska 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Sprawował mszę w dwóch obrządkach: rzymskokatolickim i greckokatolickim.

Zapraszamy do wsparcia poprzez przekazanie 1% podatku: https://www.fkw.edu.pl/przekaz-1-podatku-dla-stowarzyszenia-im-kazimierza-wielkiego

Produkcja: Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego, ul. Kurantowa 4/130, 20-836 Lublin

Reżyseria: Karol Wołek

Operator kamery: Paweł Grabowski

Montaż: Anna Bajun

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020.

Dołącz do naszego Newslettera

Jeżeli chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o działaniach, publikacjach i wydarzeniach organizowanych przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego, zapisz się do naszego newslettera.