W Szczecinie odsłonięto tablicę poświęconą oficerom i żołnierzom polskiego podziemia narodowego

W Szczecinie odsłonięto tablicę poświęconą oficerom i żołnierzom polskiego podziemia narodowego, w tym Narodowych Sił Zbrojnych.

W trakcie uroczystości Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada 2015 r. w Szczecinie odsłonięto w szczecińskiej katedrze tablicę pamiątkową poświęconą setkom tysięcy kobiet i mężczyzn wielkiego obozu demokratyczno-narodowego, który jako jedyny postawił sobie za cel II wojny światowej, żeby Szczecin powrócił w granice Państwa Polskiego.

Wyjątkowa tablica, zaprojektowana i wykonana z inicjatywy Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin powstała dzięki pomocy finansowej Fundacji im. Kazimierza Wielkiego, która prowadzi w całym kraju zbiórkę „Przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych”. Zbiórka odbyła się w tym roku na szczecińskim Cmentarzu Centralnym w dniach: 31.10-01.11.2015 r. Przeprowadziły ją organizacje narodowe i patriotyczne ze Szczecina, pod patronatem organizacyjnym Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin.

Miejskie obchody Narodowego Święta Niepodległości w Szczecinie rozpoczęły się Mszą św. w intencji Ojczyzny i Narodu Polskiego w Bazylice Archikatedralnej św. Jakuba w Szczecinie, celebrowaną przez ks. biskupa Henryka Wejmana. W asyście kilkunastu księży, kompanii honorowej WP, orkiestry wojskowej i uroczystej oprawy liturgicznej, została odsłonięta tablica poświęcona oficerom i żołnierzom podziemia narodowego.

W trakcie Mszy św. obecne były władze państwowe i samorządowe województwa oraz miasta Szczecin. Uroczystość uświetniona została uczestnictwem kilkunastu pocztów sztandarowych, m.in. pocztu sztandarowego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręgu Szczecin oraz Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręgu Wielkopolska.

Po Mszy św., w kaplicy Armii Krajowej, aktu odsłonięcia tablicy Pamięci Oficerów i Żołnierzy Polskiego Podziemia Narodowego, w tym żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, dokonał płk. Jan Podhorski ps. „Zygzak”, żołnierz NSZ, powstaniec warszawski. Poświęcenia tablicy dokonał ks. bp Henryk Wejman.

W uroczystości odsłonięcia tablicy wzięła także udział liczna grupa reprezentantów Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych z Okręgu Wielkopolska ze swoim sztandarem oraz Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, kol. Karol Wołek, będący reprezentantem innych okręgów z całej Polski.

Inicjatorom ustanowienia tej tablicy bardzo zależało, żeby powstała ona i została poświęcona jeszcze za życia ostatnich naszych Bohaterów – Żołnierzy Wyklętych, będących reprezentantami tysięcy oficerów i żołnierzy podziemia narodowego, poległych podczas wojny oraz pomordowanych przez sowietów i komunistów już po wojnie. Tak też się stało i reprezentanci tamtego pokolenia byli obecni podczas uroczystego odsłonięcia i poświęcenia tablicy. Obecni byli również Pan Kapitan Henryk Rafalski ps. „Hen” oraz Pan Kapitan Waldemar Gałuszko ps. „Szatan”.

Po uroczystościach w Bazylice Archikatedralnej większość uczestników udała się na pobliski Plac Orła Białego, skąd o godzinie 12:00 wyruszył V Szczeciński Marsz Niepodległości, organizowany od pięciu lat przez Porozumienie Środowisk Patriotycznych. Marsz, w którym uczestniczyło blisko 4 tys. osób, wśród nich kombatanci NSZ i AK, dotarł na Plac Szarych Szeregów.

Tam odbyły się krótkie przemówienia do zebranych uczestników uroczystości, które głównie do młodych osób skierowali: płk. Jan Podhorski oraz kpt. Waldemar Gałuszko. Odczytany został Niepodległościowy Apel Pamięci. Organizacje patriotyczno-narodowe złożyły wieńce oraz wiązanki kwiatów. Na zakończenie zebrani odśpiewali, co już jest tradycją szczecińskich marszów, wszystkie cztery zwrotki Hymnu Państwowego.

Szczecin po raz kolejny ukazał przywiązanie do swoich narodowych symboli i patriotycznej tradycji. Uświetnieniem wymienionych wyżej uroczystości z pewnością było odsłonięcie tablicy poświęconej tym, którzy walczyli o wolną, niepodległą i w pełni suwerenną Polskę. Tym wydarzeniem stolica Pomorza Zachodniego dołączyła do tych miejscowości, gdzie bardzo mocno pamięta się o spuściźnie Narodowych Sił Zbrojnych. Chwała Bohaterom!

Bartłomiej Ilcewicz
Wiceprezes Okręgu Szczecin Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

Zdjęcia: Rafał Grochowski

Relacje w mediach:
Radio Szczecin
Głos Szczeciński
W Meritum – fotorelacja

 

 

 

 

 

Dołącz do naszego Newslettera

Jeżeli chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o działaniach, publikacjach i wydarzeniach organizowanych przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego, zapisz się do naszego newslettera.