Spotkania z historykiem Leszkiem Żebrowskim w lubelskich gimnazjach

W dniach 14-15 stycznia 2014 roku historyk Leszek Żebrowski wygłosił wykłady o podziemiu niepodległościowym dla lubelskich gimnazjalistów.

Spotkania zorganizowali Karol Wołek, wiceprezes Związku Żołnierzy NSZ i dr Piotr Gawryszczak, wiceprezes Fundacji Niepodległości. Instytucje, dzięki którym inicjatywa została przeprowadzona: Fundacja Niepodległości, Fundacja im. Kazimierza Wielkiego i Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Patronat medialny sprawował kwartalnik Myśl.pl.

Wykłady historyka Leszka Żebrowskiego cieszyły się dużym zainteresowaniem lubelskich gimnazjalistów. Wszystkie spotkania miały następujący porządek: na początku Leszek Żebrowski wygłaszał wykład o polskim podziemiu niepodległościowym w czasie i po II wojnie światowej; następnie Karol Wołek pytał historyka o wyjaśnienie pojęć i zagadnień historycznych, które niekoniecznie mogą być oczywiste dla młodego pokolenia; na końcu sami uczniowie zadawali pytania.

W spotkaniach brał udział Wojciech Rowiński z Okręgu Lubelskiego Związku Żołnierzy NSZ, który prezentował uczniom pamiątki po podziemiu niepodległościowym i pamiątki związane ze środowiskami kombatantów. W każdej szkole spotkania trwały około 2 godzin.

Pierwszą szkołą, którą odwiedził Leszek Żebrowski w dniu 14 stycznia było Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina. Z inicjatywą zaproszenia historyka do szkoły wyszli sami uczniowie, którzy poprosili dyrekcję i nauczycieli o zgodę na organizację spotkania. Gimnazjaliści w 2 turach, w sumie około 90 uczniów, wysłuchali informacji o niedawnej przeszłości Polski. Pytali m.in. o przebieg i skutki powstania warszawskiego. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pamiątki historyczne po żołnierzach podziemia niepodległościowego.

Pół godziny po zakończeniu pierwszego spotkania, udaliśmy się na drugi koniec Lublina do Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława Krąpca, w którym zostaliśmy serdecznie przyjęci przez dyrekcję. W dużej sali dla około 90 uczniów Leszek Żebrowski zaprezentował historię i ideały polskiego  podziemia niepodległościowego. Gimnazjum nr 3 współpracuje z Fundacją Niepodległości w inicjatywach edukacyjnych, mających na celu popularyzację wiedzy historycznej.

Wieczorem odbyło się wewnętrzne zebranie w Klubie Inteligencji Katolickiej w Lublinie z udziałem historyka Leszka Żebrowskiego, który przedstawił na nim wybrane mniej znane zagadnienia z historii współczesnej Polski. Organizatorami tego spotkania byli: Fundacja im. Kazimierza Wielkiego, Fundacja Niepodległości, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej „Vade Mecum”.

Następny dzień rozpoczęliśmy wykładem Leszka Żebrowskiego wGimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie, którego uczniowie od dłuższego czasu zaangażowani są w projekty edukacyjne Fundacji Niepodległości. Mieliśmy okazję wysłuchać porywającego przemówienia o historii współczesnej Polski, którego na sali gimnastycznej wysłuchało około 130 uczniów z gimnazjum, w tym także grupa młodzieży z pobliskiego VI Liceum Ogólnokształcącego.

Ostatnią szkołą, jaką odwiedził Leszek Żebrowski, było Gimnazjum nr 9 w Lublinie im. cc. mjr Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”. Na sali gimnastycznej zebrało się blisko 160 uczniów, którzy mieli okazję zapoznać się z mniej znanymi informacjami o patronie swojej szkoły, a także z biografiami wielu innych Bohaterów, walczących o niepodległość Polski z oboma okupantami.

Należą się wielkie podziękowania Leszkowi Żebrowskiemu za to, że znalazł czas i siły, by podzielić się swoją olbrzymią wiedzą z lubelskimi gimnazjalistami. W sumie historyk w ciągu 2 dni wygłosił ponad 10 godzin wykładów dla 600 osób. Atrakcyjna forma przekazu i olbrzymia wiedza Leszka Żebrowskiego sprawiły, że dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie poprosili o zorganizowanie kolejnych spotkań z historykiem.

Wykłady w przystępnej dla uczniów formie uzupełniły wiedzę młodzieży o naszych Bohaterach oraz wspomogły wysiłki pedagogów w kształtowaniu postaw obywatelskich i patriotycznych. Dla części uczniów na Lubelszczyźnie opowieści o Bohaterach Niezłomnych były opowieściami o ich pradziadkach.

 

Karol Wołek

Fotografie: Mateusz Górny

Dołącz do naszego Newslettera

Jeżeli chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o działaniach, publikacjach i wydarzeniach organizowanych przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego, zapisz się do naszego newslettera.