Przemówienie Karola Wołka na IX Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie

Przedstawiamy film z przemówieniem Karola Wołka, Prezesa Fundacji im. Kazimierza Wielkiego i Prezesa Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych na IX Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie w dniu 1.03.2020 r.

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego była członkiem Komitetu Organizacyjnego społecznych obchodów Narodowego Dnia Pamięci ŻW w Lublinie w dniu 1 marca 2020.