Pomoc dla kombatantów w czasie epidemii – grudzień 2020

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego w związku z ogłoszonym stanem epidemii w Polsce zorganizowała kolejną akcję „Pomoc dla Kombatantów w czasie epidemii”. W ramach akcji dostarczyliśmy 18 zasobnych paczek do kombatantów polskiego podziemia niepodległościowego z Narodowych Sił Zbrojnych, Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” i Armii Krajowej z Lubelszczyzny. Paczki zawierały życzenia od organizatorów i partnerów zadania oraz własnoręcznie robione kartki świąteczne z życzeniami od uczniów Szkoły Podstawowej nr 33 w Lublinie.

W obecnym czasie wsparcie dla kombatantów jest niezmiernie ważne – znajdują się w grupie najwyższego ryzyka w czasie epidemii, a przez to są często izolowani lub osamotnieni i nadchodzące święta Bożego Narodzenia mogą być dla niektórych Kombatantów obchodzone samotnie.

W dobie obecnego kryzysu podtrzymywanie oraz tworzenie nowych więzi opartych na poszanowaniu i wsparciu między pokoleniami Polaków musiało być zrealizowane ze szczególną ostrożnością, żeby nie narazić zdrowia obdarowywanych.

W akcję byli zaangażowani wolontariusze ze Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, którzy dostarczali paczki kombatantom na terenie województwa lubelskiego. Akcja odbyła się dzięki finansowaniu Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Partnerami akcji są: Związek Żołnierzy NSZ, Sekcja Sportowo-Obronna ZŻNSZ, Fundacja Amor Patriae.

Dołącz do naszego Newslettera

Jeżeli chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o działaniach, publikacjach i wydarzeniach organizowanych przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego, zapisz się do naszego newslettera.