III Ogólnopolski Konkurs „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”

Ruszyła III edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”.

Organizatorzy: Fundacja im. Kazimierza Wielkiego oraz Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie, IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie, Stowarzyszenie Odra-Niemen, Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego,Fundacja im. Bolesława Chrobrego.

REGULAMIN KONKURSU:

Preambuła Ustawy z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (Dz.U. z 2011 r. Nr 32, poz. 160):

„W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu… „

Plakat do pobrania

I. Organizatorzy Konkursu:

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego
Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie
IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie
Stowarzyszenie Odra-Niemen
Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego
Fundacja im. Bolesława Chrobrego
Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
Powiatowy Klub Historyczno-Dziennikarski w Grodzisku Mazowieckim

II. Patronaty i instytucje wspierające:

Minister Edukacji Narodowej
Minister Obrony Narodowej
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
Wojewoda Lubelski
Marszałek Województwa Lubelskiego
Marszałek Województwa Małopolskiego
Prezydent Miasta Lublin
Przewodniczący Rady Miasta Lublin
Dolnośląski Kurator Oświaty
Lubelski Kurator Oświaty
Wielkopolski Kurator Oświaty
Urząd Miasta Wrocław
Instytut Pamięci Narodowej Oddział Lublin
Instytut Pamięci Narodowej Oddział Wrocław
Instytut Pamięci Narodowe Oddział Warszawa
Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
Stowarzyszenie Społeczno-Kombatanckie Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
NSZZ „Solidarność” Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania
Fundacja Banku Zachodniego WBK
Fundacja Niepodległości

Patronat medialny:

TVP Historia
Kwartalnik „Myśl.pl”
Kwartalnik naukowy „Glaukopis”

III. Cele Konkursu:

1.   Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
2. Upowszechnianie wśród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wiedzy o żołnierzach Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski po II wojnie światowej.
3. Upowszechnianie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości narodowej, regionalnej oraz kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych.
4. Wdrażanie uczniów do samokształcenia, rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów.
5. Kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o działalności drugiej konspiracji w latach 1944-1963.
6. Kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego po II wojnie światowej.
7. Wzbogacenie wiedzy historycznej o nieznane wcześniej treści na temat Żołnierzy Wyklętych (niepublikowane wspomnienia, zdjęcia i pamiątki rodzinne).

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem tel.: 691-018-871. 

II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno-Literackiego o Żołnierzach Wyklętych

I edycja Konkursu Historyczno-Literackiego o Żołnierzach Wyklętych

Lista Kuratoriów Oświaty promujących Konkurs na swoich stronach:

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Kuratorium Oświaty w Łodzi

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Kuratorium Oświaty w Warszawie

 

Nasz Dziennik: Żołnierze Wyklęci godni naśladowania

Wydarzenie na facebooku

Dołącz do naszego Newslettera

Jeżeli chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o działaniach, publikacjach i wydarzeniach organizowanych przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego, zapisz się do naszego newslettera.