Klip promujący Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie

Zapraszamy na Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie. Wyruszamy 1 marca 2023 roku o godzinie 17.30 z Placu Litewskiego. Chodź razem z nami.

Przed XII Marszem Pamięci Żołnierzy Wyklętych o godz. 17:30 odbędzie się pokaz laserów pt. „Historia żywa – Żołnierze Wyklęci”, który zostanie wyświetlony na budynku Poczty Głównej przy Placu Litewskim w Lublinie. Po zapadnięciu zmroku za pomocą laserów na gmachu poczty zostaną wyświetlone wizerunki Żołnierzy Wyklętych z Lubelszczyzny, symbolika polskiego podziemia niepodległościowego i animacje związane z tematyką, urozmaicone akompaniamentem muzycznym i efektami scenicznymi. W tej atrakcyjnej formie upamiętnimy naszych Bohaterów z Lubelszczyzny. Pokaz posiada duże walory edukacyjne: propaguje wizerunki żołnierzy podziemnego Wojska Polskiego z Lubelszczyzny, ich przynależność organizacyjną i symbolikę historyczną w przystępnej dla dzieci i młodzieży formie. Wizerunki zostały stworzone na podstawie zachowanych zdjęć archiwalnych.

„Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych” w Lublinie jest organizowany corocznie od 2012 roku. Marsz rusza z Placu Litewskiego, kończy się na Placu Zamkowym. Jest to największy w całej Polsce, pod względem ilości uczestników, marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Policja w poprzednich latach szacowała liczbę jego uczestników na 12-15 tys. osób. W marszu co roku biorą udział mieszkańcy Lubelszczyzny, którzy na 1.03 zjeżdżają się do Lublina z całego województwa. Marsz jest inicjatywą społeczną, apolityczną, zorganizowaną oddolnie przez komitet społeczny wielu organizacji patriotycznych i grup nieformalnych z całej Lubelszczyzny.

Po przyjściu uczestników Marszu na Plac Zamkowy, zostanie odśpiewany hymn narodowy, zostaną wygłoszone krótkie przemówienia okolicznościowe o Bohaterach polskiego podziemia niepodległościowego, zostanie odczytany Apel Pamięci, przeprowadzona ceremonia złożenia wiązanek kwiatów i zapalenia zniczy pod pomnikiem Zaporczyków. Całość zakończymy Modlitwą NSZ, która była odmawiana w oddziałach partyzanckich w czasie wojny i po jej zakończeniu.

Zapraszamy do uczestnictwa w Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest świętem państwowym, które zostało ustanowione uchwałą Sejmu RP w 2010 roku z inicjatywy Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Społeczno-Kombatanckiego Stowarzyszenia Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” oraz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – najważniejszych niepodległościowych organizacji kombatanckich w Polsce.

Dołącz do naszego Newslettera

Jeżeli chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o działaniach, publikacjach i wydarzeniach organizowanych przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego, zapisz się do naszego newslettera.