Fundacja im. Kazimierza Wielkiego zakończyła realizację zadania z zakresu profilaktyki

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego zrealizowała zajęcia w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych dla miasta Lublin – „Prowadzenie działań mających na celu kształtowanie postaw trzeźwościowych i zdrowego stylu życia połączonych z organizacją zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży lub osób dorosłych”.

W ramach zadania odbyły się zajęcia edukacyjno-informacyjne i sportowe. Celem zajęć edukacyjno-informacyjnych było m.in.: rozwijanie i doskonalenie umiejętności społecznych uczestników, nauka radzenia sobie ze stresem, nauka sposobów radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, promocja zdrowego trybu życia, promocja zdrowego współzawodnictwa w oparciu o zasady fair play, nabycie umiejętności asertywnego zachowania się w sytuacjach trudnych.

Zrealizowane zajęcia sportowe to: zajęcia ze sztuki walki Muay Thai i samoobrony, zajęcia ze strzelectwa sportowego, w tym: BHP na strzelnicy, zasady bezpiecznego posługiwania się bronią, ćwiczenie postaw strzeleckich oraz zajęcia praktyczne na strzelnicy. Uczestnicy wzięli udział w przejściu z przewodnikiem Szlakiem Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie oraz w rajdzie pieszym w Kozłowieckim Parku Krajobrazowym.

Program realizowany został z funduszy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2019 r.