Film – Patriotyzm w opinii kombatantów

Film jest kompilacją wywiadów przeprowadzonych przez Karola Wołka w 2019 roku z Kombatantami Polskiego Państwa Podziemnego na temat niepodległości, Narodowego Święta Niepodległości, patriotyzmu, Ojczyzny, polskiej młodzieży, poświęcenia dla innych, wartości z jakimi warto przeżyć swoje życie, znaczenia wiary, przesłania kombatantów dla kolejnych pokoleń Polaków.

 

Wypowiedzieli się następujący Kombatanci polskiego podziemia narodowego:

  • ppor. Tadeusz Zawistowski ps. „Krakus” – NOW, NSZ, NZW (91 lat)
  • kpt Leszek Zabłocki ps. „Jola” – ZJ, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych (95 lat)
  • kpt Wiktor Natanson ps. „Humięcki” – NSZ, powstaniec warszawski (90 lat)
  • mjr Maria Mirecka-Loryś ps. „Marta” – NOW, komendantka NOWK (103 lata)
  • por. Józef Dąbrowski ps. „Prędki” – NSZ, NZW (93 lata)
  • por. Antoni Jankowski ps. „Rysiek” – NZW (86 lat)
  • mjr Maria Kowalewska ps. „Myszka” – NSZ, powstaniec warszawski (92 lata)
  • kpt Stanisław Wierzchucki ps. „Błyskawica” – NZW (90 lat)
  • kpt Mieczysław Cybulski ps. „Ostry” – NZW (86 lat)

Reżyseria: Karol Wołek
Operator kamery: Paweł Grabowski
Montaż i oprawa graficzna: Anna Bajun
Współpraca: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

Produkcja:
© Fundacja im. Kazimierza Wielkiego, ul. Kurantowa 4/130, 20-836 Lublin

Przekaż darowiznę

Nagranie notacji z kombatantami sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020.

Żołnierze Wyklęci – żołnierze podziemnych formacji Wojska Polskiego, walczący w Powstaniu Antykomunistycznym w latach 1944-1953 przeciwko sowieckiemu okupantowi o w pełni suwerenne i demokratyczne państwo polskie. W szerszym znaczeniu to także uczestnicy antykomunistycznej konspiracji politycznej i cywilnej, będący zapleczem dla struktur wojskowych.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Inicjatywa ustanowienia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych wyszła ze Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Związek Żołnierzy NSZ stworzył koalicję trzech największych niepodległościowych związków kombatanckich (razem ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej oraz Stowarzyszeniem Społeczno-Kombatanckim Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”), która wspólnie wystąpiła do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu z prośbą o zgłoszenie pod obrady Sejmu RP projektu ustawy powołującej Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Na pismo środowisk kombatanckich zareagował Prezydent Lech Kaczyński i skorzystał z inicjatywy ustawodawczej przysługującej Prezydentowi RP.

W dniu 3 lutego 2011 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, w imieniu wszystkich obywateli, podjął uchwałę, ustanawiającą dzień 1 marca Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Uchwała ta była zwieńczeniem postulatów największych niepodległościowych organizacji kombatanckich w Polsce.
Na dzień pamięci o Żołnierzach Wyklętych wybrano 1 marca. Tego właśnie dnia w 1951 roku w mokotowskim więzieniu komuniści zamordowali strzałem w tył głowy siedmiu członków IV Zarządu Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

Prosimy o wsparcie prowadzonej przez nas działalności statutowej.
Darowizny można przekazywać na nasze konto w BNP Paribas:
PL 63 2030 0045 1110 0000 0257 1120
Dane do przelewów z zagranicy: (kod SWIFT): PPABPLPK.

Przekaż darowiznę

Nasze konto na Patronite: https://patronite.pl/fkw/description

Za wszelkie wsparcie i pomoc serdecznie dziękujemy!

Dołącz do naszego Newslettera

Jeżeli chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o działaniach, publikacjach i wydarzeniach organizowanych przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego, zapisz się do naszego newslettera.