Uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej ppor. Józefa Fijałkowskiego ps. „Halniak”, „Odwet”