Kategoria Pomóżmy Bohaterom

Zbiórka publiczna na rzecz kombatantów i ich rodzin, będących w trudnej sytuacji materialnej.