Akcja „Pomóżmy Bohaterom – świąteczna paczka dla kombatantów” – relacja